Akkervogels

Werkgroep Akker en Struweelvogels: contact: Peter Kerkhofs  mail

Doel: Onze Plattelandsvereniging is sinds 2016 nauw betrokken bij het Agrarisch Natuurbeheer. Vogels spelen een belangrijke rol als indicator voor de kwaliteit van dat natuur beheer. Samen met Brabants Landschap (Jochem Sloothaak en Annette den Hollander) willen we de monitoring op poten zetten om de kwaliteit van het beheer inzichtelijk te maken.

Op gezette tijden worden tellingen uitgevoerd in gebieden met, en gebieden zonder beheer. Deze tellingen worden op een standaard methode uitgevoerd om een goede analyse mogelijk te maken.

Werkgroepleden: Peter Kerkhofs (coördinator) , Erik van Asten, Bart vd Broek,  Jan Engelen, Peter Kerkhofs, Adrie Staals, Roel Winters.

Opgericht in 2019