Torenvalk in de lift

Torenvalken in de lift  Heeze-Leende

Coördinatoren:  Erik van Asten, Peter Kerkhofs en Adrie Staals   mail
Werkgroepleden:  Erik van Happen,  Frans Joosten, Kees Schellens

Werkgroep opgericht in het najaar van 2019.   Meer info volgt nog.
Deze werkgroep is een subgroep van de uilenwerkgroep


Klik hier voor: Rapportage “Torenvalk in de lift” 2020 Heeze-Leende

 

Wellicht heb je er al van gehoord: HHH probeert / gaat een nieuw project in de benen te krijgen: “Torenvalken in de lift”.
Het plaatsen van 15 (mogelijk zelfs meer) torenvalkkasten op de juiste locatie met daaraan gekoppeld ook wat plantgoed en randen zijn maatregelen om de torenvalk weer een beetje op de kaart te krijgen. In Heeze-Leende gaat het gelukkig nog redelijk goed met de torenvalk maar op grotere schaal gaat het niet zo goed met deze plattelandsvogel.

Met een klein groepje hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan een projectplan.  Het project, om de kasten etc. te plaatsen,  gaat 2 jaar lopen.

Inleiding:
Het gaat niet goed met de torenvalk. Na een kleine opleving in de jaren negentig gaat de trend weer naar beneden. Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind zet zich met haar werkgroepen in voor een mooi en biodivers platteland waarbij de werkgroep kerk- en steenuilen de torenvalk weer graag in de lift ziet.
Lokaal zijn in de gemeente Heeze-Leende nog goede leefgebieden aanwezig waarbij het plaatsen van een (nieuwe) torenvalkkast een van de beperkende voorwaarden wegneemt. Deze leefgebieden hebben vaak een relatie met agrarisch natuurbeheer of Stika.. In beide regelingen zijn er geen mogelijkheden voor torenvalkkasten. In een pilot in 2018/2019 bleek dat het plaatsen van een torenvalkkast direct tot een broedsucces leidde De genomen beschermingsmaatregelen, binnen de soortgroep erfvogels, overlappen niet met andere regelingen zoals ErvenPlus.

Doel:
De doelstelling van het project is het plaatsen van 15 torenvalkkasten, op locaties die voldoende geschikt zijn voor torenvalken, ter verbetering van de torenvalkpopulatie in de gemeente Heeze-Leende. Daar, waar wenselijk en mogelijk, willen we ter verbetering van het leefgebied in de nabije omgeving van de nestkasten ook extra maatregelen nemen. Het gaat dan over de aanleg van graan- kruiden randen en eventueel heggen en hagen.
We beschouwen het project als succesvol als de helft van de torenvalkkasten in 2022 bezet is.
Extra betrokkenheid en aandacht voor de gastgevers borgt het voortbestaan van de opgebouwde populaties waarbij de plattelandsvereniging het monitoren en onderhoud voor haar rekening blijft nemen..

Organisatie:
Het initiatief van het project is afkomstig van leden van de werkgroep kerk- en steenuilen van Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind . Het bestuur van de Plattelandsvereniging ondersteunt het initiatief. Er is een (sub)werkgroep gevormd om dit project op te starten en te begeleiden. De coördinator van de werkgroep kerk- en steenuilen wordt bijgestaan door een projectleider die de organisatie van het project verzorgt

Maatregelen
De maatregelen richten zich primair op het realiseren van goede nestgelegenheden voor de torenvalk. De 15 nestkasten worden opgehangen aan geprepareerde stalenpalen die een veilige werkwijze bij de monitoring, het ringen en het schoonmaken voorstaan.
De locaties voor de nestkasten komen voort uit een inventarisatie van de torenvalken waarbij de kwaliteit van het leefgebied bekeken wordt.
Zoveel mogelijk wordt voor de palen van secondair materiaal gebruik gemaakt: oude lantaarnpalen. Deze worden zodanig aangepast dat er een torenvalkkast op geplaats kan worden. Een constructie aan de paal zorgt voor een veilige plaatsing van de ladder.
De palen, en daarmee de hoogte van de nestkasten, wordt gevarieerd om te ervaren of de bezetting hiervan afhangt.
Het verbeteren van het leefgebied zal plaatsvinden door de aanleg van enkele randen met een graan- kruiden mengsel (ca. 3 ha) en de aanleg van heggen en hagen rond de kast (ca. 150 meter) daar waar dat mogelijk en wenselijk is.

Meer info??   kunt u lezen, door hier te klikken, in ons verslag van 2020

Geef een reactie