Foto albums

Fotoalbums

Gebruikersrechten foto’s

Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De maker van deze pagina’s wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor fouten in welke vorm dan ook. De website van Hei-Heg & Hoogeind wordt gerealiseerd door een vrijwilliger.
Staan er foto’s en teksten op de site waarvan u de rechten denkt te hebben, en u bent er niet mee eens dat ze op de site staan, meld het dan even.

Alle foto’s op deze site zijn: Copyright © Erik van Asten
De foto’s op deze website vallen onder het Nederland Auteursrecht. Derhalve mogen deze werken niet worden gebruikt,
hergebruikt, gepubliceerd, verspreid of gekopieerd worden zonder toestemming van de websitebeheerder, kijk voor meer informatie in de rubriek Gegevens website