Werkgroep Inventarisatie en Monitoring

Werkgroep Inventarisatie en Monitoring: contact:  Erik van Asten

Doel: in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en Brabant Landschap, monitoren van de aanwezige flora en fauna (kensoorten) in ons werkgebied Heeze-Leende.
Het Leenderbos en in de Riesten (inclusief poelen) en Ecoduct
Gebiedsomschrijving: een klein gedeelte van het Leenderbos, inclusief een gedeelte van de ecologische verbindingszone in het Staatsbos.
Werkwijze: doormiddel van periodieke inventarisaties door leden van HHH.

Werkgroepleden:  Erik v Asten (coördinator) , Bart vd Broek, Ton v Dijk, Jan Engelen, Peter Kerkhofs, Jac vd Palen, Adrie Staals, Ton Verwegen, Andrew Webb.