Educatie

Belangrijkste kenmerken: “Educatie”
Doel:
Leden, Agrariërs, Burgers, scholen en recreanten meer bekend maken met o.a.
moderne landbouwpraktijk, natuurwaarden, (weide)vogelbeheer, historie gebied etc.
Betrokken partijen naast H.H.H.
o.a. ZLTO, Provincie Noord-Brabant, Brabant Landschap, Campina, WBE, SBB, IVN, Heemkunde.