Informatie lidmaatschap

Doelstelling Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind

Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind is op gericht in 2003 en heeft ten doel, het instandhouden en war mogelijk verbeteren van de leefomstandigheden van flora en fauna,
waardoor een evenwichtige relatie tussen agrarische bedrijfsvoering en natuur- en landschapsonderhoud ontstaat.

Zij tracht dit doel te bereiken door o.a.:

het op gang brengen van activiteiten onder agrariërs en de overige leden van de vereniging
het bevorderen van duurzame landbouw door de leden
het als partner optreden voor het maken van financiële, organisatorische en procedurele verplichtingen
het geven van informatie aan en het onderhouden van wederzijdse communicatie met: agrariërs  in de gemeente Heeze-Leende;
lokale overheden van gemeente en waterschap, Staatsbosbeheer, locale landbouworganisaties, Z.L.T.O., milieuorganisaties en banken;
IVN afdeling Heeze-Leende, weidevogelgroep “paaldijk”, WBE, burgers in de betreffende gemeente, overheden,
landbouworganisaties en publieksgroepen buiten het gebied.
educatie voor derden.

 Wie kan er lid worden:

– Alle personen gevestigd en/of woonachtig in de gemeente Heeze-Leende of de omgeving daarvan,
die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten.

– Iedereen die het buitengebied van de Gemeente Heeze-Leende en omgeving een warm hart toedraagt kan lid worden van de vereniging. Naast agrariërs en andere grondeigenaren zijn daarom ook burgers met interesse in natuur en landschap van harte welkom.

Jaarcontributie en aanmelden:

  • – Als u lid wilt worden kunt u de jaarcontributie van € 15 overmaken op banknummer:
    NL97 RABO 0159 7515 86 tnv PLATTELANDSVER HEI, HEG EN HOOGEIND
    ondervermelding van Uw naam en adresgegevens.
    -En even een e-mail sturen naar: aanmelding nieuw lidmaatschap HHH
    met uw  gegevens (naam, adres, tel, email , en eventueel in welke werkgroep u zou willen deelnemen)

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze PR & Communicatiegroep

Public Relations en Communicatie
coördinator Peter Kerkhofs

E-mail: P K