Leden aan het woord

In deze rubriek kunnen alle leden van de Hei-Heg&Hoogeind hun verhaal kwijt.

De voorwaarden voor plaatsing:

  • De webbeheerder en het bestuur van de Hei-Heg&Hoogeind behouden zich het recht voor ingezonden ledenbrieven, die met volledige naam ondertekend moeten zijn, te redigeren en in te korten. 
  • Publicatie betekent niet dat de webbeheerder en het bestuur van de Hei-Heg&Hoogeind het met de strekking van de betreffende brief eens zijn. Brieven kunnen zonder opgaaf van redenen terzijde worden gelegd.

Bijdragen kunt u, bij voorkeur via e-mail, sturen naar:    contact@heiheghoogeind.nl

Toine Maas en Quirine Meenhorst.