jaarverslag 2019 uilen

Of DOWNLOAD deze voor groter beeld Inhoudsopgave 3 Inleiding jaarverslag 4 Verslag controle steenuilenkasten 11 mei 2019 11 Broedcontrole ronde kerkuil 1 juni 2019 14 Verslag najaar-schoonmaak 26 oktober 2019 16 Fotosessie 17 Werkgroepleden 17 Lijst van gastgevers 19 Algemene rubriek 21 Ringen en terugmeldingen 25 Communicatie 25 Tot slot 25 Colofon  

2019 Najaars vergadering

Op dinsdag 12 november werd onze najaarsvergadering gehouden in café de Hospes. Na het traditionele kopje koffie bij binnenkomst werd iets later dan gepland afgetrapt door de voorzitter. Daarbij werd de mededeling gedaan dat dit de allerlaatste ledenvergadering zou zijn voor voorzitter Janus. Na dit nieuws ging men door met een korte stand van zaken …

Leden aan het woord: in gesprek met Janus van Hooff

Tijdens de laatste ledenvergadering nam Janus van Hooff afscheid als voorzitter van HHH. Maar liefst 16 jaren hanteerde hij de voorzittershamer. We blikken met hem terug en kijken naar de toekomst. De boerenfoks gaat stevig te keer als we „s avonds iets na negenen binnenkomen door de achterdeur. Ook tijdens het gezellige praatje met moeder …

Torenvalk in de lift (uit nieuwsbrief)

Het gaat niet zo goed met de torenvalk. Na een kleine opleving in de jaren negentig gaat het aantal weer naar beneden. Onze Plattelandsvereniging zet zich met haar werkgroepen in voor een mooi en biodivers platteland waarbij de werkgroep kerk- en steenuilen de torenvalk weer graag in de lift ziet. Torenvalken zijn goede muizenjagers en …