Nieuwsbrief 2021 winter

Download deze om hem makkelijker te kunnen lezen Voorwoord redactie, en agenda De algemene  ledenvergadering Resultaat Rabo clubsupport Oproep Resultaten Bimagl Boeren insecten monitoring agerrische Water vasthouden op en rond de Gastelseheide Geboorte Project bodem water- biodiversiteit: De nulmeting schotbalk stuwen Fotocollage Natuurwerkdag 2021 Stille kracht Monitoring agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLB) Fotocollage torenvalk in …

Nieuwsbrief 2021 zomer

Inhoud: Download deze nieuwsbrief dan komt deze beter op het scherm 1 voorwoord en agenda 2 Nieuwe app voor waterbewuste agrariers: de perceelwijzer 2 Bimag (boeren insecten monitoring agrarische gebieden 3 Project bodem, water biodiversitiet 4 Wisselbare resultaten broedgevallen steen- en kerkuil 4 Werkgroepen bijeenkomst 5 Water afkoppelen 5 Eerste snee hooi in de pers, 16 …