Bronzen grutto

Hei Heg Hoogeind wint Agrarische Natuurbeheerprijs: “De Bronzen grutto”

Onze vereniging HHH heeft: “De Bronzen Grutto” voor agrarisch natuurbeheer gewonnen op de Landelijke ANV-dag 2013 in Nijkerk.

Een prijs van Vogelbescherming Nederland voor agrarisch natuurbeheer.
De prijs bestaat uit een wisseltrofee en een geldbedrag van 1000 euro.
Uit de 12 genomineerden werd HHH gekozen als winnaar!

Samenwerking met derden, de werkgroepen met een breed werkveld en veel kennis, professionele communicatie, de drive om zaken aan te pakken en daarbij de behaalde resultaten gaven de doorslag!
Volgens ons, bestuur HHH en actieve werkgroepleden, hebben we de prijs op de eerste plaats te danken aan de tomeloze inzet en creatieve meerwaarde van onze adviseur en werkgroepcoördinator Peter Kerkhofs.

Vogelbescherming Nederland wil agrarische natuurverenigingen graag ondersteunen bij projecten om de bescherming van vogels op het boerenland te versterken en heeft daarom de Agrarische Natuurbeheerprijs in het leven geroepen.

( Foto Krijn van den Hoven )
( Foto Jochem Sloothaak van het Brabants Landschap )
( Foto Olga Koeckhoven van het Veelzijdigboerenland )

Persbericht van vogelbescherming Nederland
Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind wint Bronzen Grutto van Vogelbescherming

Donderdag 14 maart 2013

Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind uit Brabant heeft de Bronzen Grutto gewonnen, een prijs van Vogelbescherming Nederland voor agrarisch natuurbeheer. De prijs bestaat uit een wisseltrofee en een geldbedrag van 1000 euro.

Hei, Heg en Hoogeind krijgt de Bronzen Grutto vanwege een grote verbondenheid met de streek en de manier waarop deze plattelandsvereniging de leefbaarheid waarborgt voor planten, dieren en mensen. De Bronzen Grutto is uitgereikt tijdens de landelijke dag van agrarische natuurverenigingen.

Goed boeren
Vogelbescherming Nederland vindt het belangrijk om te laten zien dat er op het Nederlandse platteland samenwerkingsverbanden bestaan van boerenbedrijven die zich verantwoordelijk voelen voor natuur en vogels. Om die reden reikt Vogelbescherming jaarlijks de Bronzen Grutto uit. Vorig jaar ging de prijs naar de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen voor hun grauwe gors-project, een boerenlandvogel die het moeilijk heeft. Dit jaar gaat de prijs voor het eerst niet naar een speciaal project maar naar de vereniging als geheel.

Agrarische natuurverenigingen
Agrarische natuurverenigingen (ANV’s) zijn een samenwerkingsverband van boeren met als doel het stimuleren en uitvoeren van agrarisch natuurbeheer. Voor de derde keer is er een landelijke dag georganiseerd voor ANV’s. Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van ‘collectieven’ in het nieuwe Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid. Koepelverenigingen Veelzijdig Boerenland tekende voor de organisatie van de kennisuitwisselingsbijeenkomst in Nijkerk.


Persbericht van www.boerennatuur.nl

Op de Landelijke ANV-dag zal Vogelbescherming Nederland de Bronzen Grutto uitreiken aan een ANV die zich de afgelopen 2 jaar heeft onderscheiden op het gebied van vogels, natuur en landschap en die een voorbeeld is of kan zijn voor andere ANV’s. De jury zal de genomineerde ANV’s beoordelen op basis van aansprekende projecten, de progressie die de ANV de afgelopen 2 jaar geeft gemaakt, aangevuld met enkele algemene criteria. De focus ligt hierbij op projecten met inhoudelijke doelstellingen op het gebied van natuur en landschap en waarbij concrete resultaten zijn behaald. De jury vindt ook het achterliggende proces dat heeft geleid tot de gevoerde aanpak van groot belang. Om in aanmerking te komen voor de nominatie voor deze trofee dienen de ANV’s hoog te scoren op de hieronder genoemde criteria.

De ANV:

 • Is breed georiënteerd en heeft een brede basis in de samenleving (staat open voor burgerleden)
 • Betrekt burgers en andere organisaties bij haar activiteiten
 • Staat open voor (nieuwe) kennis en gebruikt deze in haar werk om betere resultaten te realiseren.
 • Past de aanpak aan op basis van kennis en ervaringen uit eigen projecten om betere resultaten te realiseren. Werkt nauw samen met TBO’s en andere maatschappelijke partijen in het gebied.
 • Is gericht op het behalen van doelen voor vogels, natuur en landschap
 • Doet actief aan monitoring van effecten zowel op gebied van vogels, natuur en landschap als procesmatig
 • Is er op gericht activiteiten die werken duurzaam/structureel te kunnen organiseren en financieren
 • Neemt deel aan en/of initieert (meerjarige) projecten
 • Heeft een aansprekend project (afgerond) met een stevige ecologische basis
 • Rapporteert de resultaten en stelt deze algemeen beschikbaar
 • Organiseert bijeenkomsten met ecologische verdieping
 • Verspreidt de resultaten en de opgedane kennis en ervaring actief (symposia, mailcirkels, presentaties, etc.)

Een interne jury binnen Vogelbescherming zal uit de binnengekomen nominaties de uiteindelijke winnaar kiezen.
Deze ANV ontvangt de Bronzen Grutto (wisseltrofee voor 1 jaar) en een geldbedrag van €1.000 dat vrij te besteden is.

Geef een reactie