CCM

Fotoalbum op de boerderij: VAN KORRELMAÏS NAAR CCM

Bij de familie Bax aan de Paaldijk in Leende, werd op 22 oktober 2005 korrelmais verwerkt tot CCM.
CCM staat voor: Corn Cob Mix.
Dit energierijke voer kan eiwitarm krachtvoer vervangen.
Mais met goed ontwikkelde kolven is daarvoor het meest geschikt, Bij het oogsten moet de korrel “hard-deegrijp” tot geheel rijp zijn, het droge stofgehalte van de kolf is dan 55 – 60 %.
Is het voer bestemd voor rundvee dan kan de spil (maisstengel) volledig benut worden, men noemt het dan: “maïs-kolven-silage” (MKS)
Voor varkens wordt meestal maar een beperkt deel (ongeveer 25% ) van de spil mee geoogst, dan noemt men het CCM.
Voor CCM worden de kolven geplukt met een maaidorser voorzien van een kolvenplukker.
Daarbij wordt de hele kolf met schutbladeren en nog wat delen van de top van de plant, fijn gehakseld en opgevangen in een silo op de maaidorser. Vervolgens worden de maïskorrels door een “CCM-molen” fijn gemalen. CCM is goed in te te kuilen.

Hieronder ziet u een foto-impressie van het maaidorsen en het vermalen van de korrels tot ccm.
(Foto’s gemaakt op 22 oktober 2005 in de “Riesten” en op de Paaldijk in Leenderstrijp)

maïsdorsers

Voor inkuildoeleinden wordt maïs met stengels en kolven in groene of in rijpe toestand met behulp van de veldhakselaars geoogst.
Wanneer men de korrels wil verzamelen moeten speciale maisplukdorsers te hulp worden geroepen.
Deze bestaan uit een plukgedeelte waarin twee tegen elkaar in draaiende rollen met schroefdraad erop de stengels naar beneden trekken.
De kolven kunnen door hun dikte niet tussen de rollen door en worden van de stengels gerukt. Ze blijven op de rollen liggen die ze door middel van de wormvormige rand snel naar achter transporteren.

Hierbij worden de rollen geholpen door een paar kettingen met meenemers. Met behulp van opvoervijzel en transporteur komen de kolven tussen twee met ver­schillende snelheid draaiende dorstrommels waarvan er één met pennen en één met gebogen slaglijsten werkt.
Hiertussen worden korrels en schutbladeren los­geslagen. Alles valt op een zeef waar alleen de korrels doorheen vallen. De kolven worden achter de machine gelost.
Een ventilator blaast de bladeren eveneens buiten de machine. De schone korrels worden door een vijzel en een transporteur in de tank gebracht.
Ook met een gewone maaidorser kan mais geoogst worden. Een voorzetstuk met kettingen brengt de stengels naar het maaigedeelte waarna deze net als bij graan de machine passeren, uitgedorst en geschoond worden.

Geef een reactie