De R.K.J.B en haar activiteiten

Waar staat de  R.K.J.B. voor

De organisatie van de Rooms-katholieke Jonge Boerenstand: RKJB werd in 1920 opgericht als onderafdeling van de NCB: Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond.  Er waren voor jonge boeren maar weinig mogelijkheden voor samenkomsten in de dorpen. Vooral de geestelijkheid maakte zich zorgen over de tijdsgeest en het gemis aan godsdienstlelijke levensernst. Fietsen op zondag en overdreven sportgeest hielden gevaren in voor deelname aan de H. Familie en Congregatie. En de boerenstand diende de kern te zijn en te blijven van kerk en maatschappij.  Daarvoor diende de beleving van de godsdienst  en vorming voorrang te krijgen boven alle andere activiteiten. Verder deed het hoofdbestuur van de NCB bij de oprichting een dringend beroep op de jonge boeren om zich niet in te laten met de zaken van de Boerenbond. Alles betreffende het bedrijf hoorde bij de Boerenbond en de RKJB moest zich bezighouden met studie en voorbereiding op het volle leven, aanleg van proefvelden en andere activiteiten.


melkcursus (foto Fotobank Noord-Brabant)
Hoofdzakelijk vanwege de sportactiviteiten wilden steeds meer jongeren, die geen agrarische achtergrond hadden, lid worden van de RKJB. Omdat dit volgens de statuten van de NCB niet mogelijk was, werd na lang beraad besloten om een nieuwe organisatie structuur op te zetten. Dit  resulteerde in de oprichting van de nieuwe Katholieke Plattelandsjongeren Organisatie (KPJ) in 1966. De Boerinnenbond maakte een verandering naar de Katholieke plattelandsvrouwen Organisatie (KVO). De oprichting van zowel de KPJ als de KVO symboliseerden een doorbraak van een zuiver agrarisch naar een breder plattelandsmilieu. De NCB ondersteunde die ontwikkeling weliswaar, maar maakte voor zichzelf een duidelijke keuze voor uitsluitend agrarische ondernemers als lid.


Ledenbestand en de bestuurders van de Afdeling Leende in 1951

Volgens het jaarverslag van 1951 was de afdeling Leende, met 86 leden, een van de grootste afdelingen.
Voorzitter was Frans van Asten en secretaris: Jos (Sjef) van Meyl, huisnummer A 24.


Activiteiten van  de  Rooms Katholieke Jonge Boerenstand in 1951:

Leende behoorde bij de kring Eindhoven:

 

Sportdagen (foto’s  Fotobank Noord-Brabant)

 

 

 

Rijvereniging van de N.C.B. in 1951


RKJB Afdeling Leende 1950


Geef een reactie