Duitse radarpost uit de tweede wereldoorlog

Inleiding

In het Leenderbos liggen nog enkele restanten van een voormalige radarpost uit de Tweede wereldoorlog.
Deze was ingericht door de Duitsers.
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk informatie bij elkaar te brengen over dit stukje historie uit Leende.
Een van onze werkgroepen heeft het gebiedje. i.s.m. Staatsbosbeer, enkele jaren geleden ontdaan van boomopstand en de funderingen blootgelegd.

Mocht u meer informatie hebben over dit stukje geschiedenis uit Leende, mail ons dan: info over radarpost Leenderbos


Wat is er nog aanwezig op het terrein

  • 1 bunker volledig intact (schuilkelder / foeragekelder) gedeeltelijk boven de grond. Nu in gebruik als vleermuizenkelder
  • 1 betonnen plateau bij de ingang van het complex.
  • 4 funderingen van de houten barakken
  • 1 garage intact
  • 1 hoger gelegen betonnen plateau op enige afstand van het complex (gebruikt voor radarstellage, of uitkijkpost ? )
  • diverse afvoerputjes en verzinkputten voor toilet en doucheruimten ?
  • stukken van schoorsteen
  • greppels, die het perceel omringen.
  • uitgegraven gaten en opgehoogd zand, gebruikt als schietoefenbaan.

Historie van de radarpost (door plaatselijke auteur Piet Willems)

Piet Willems schrijft in zijn boek : Leende in en rond de Tweede Wereldoorlog: over de Radarpost:

Radarstation

Al vrij snel na de bezetting richtten de Duitsers in ’t Leenderbos, nabij de Heerstraat in Leenderstrijp, een radarpost in met houten barakken als verblijf voor de manschappen en een foeragekelder.
De radarschotel bevond zich op de Vetersberg, waar nu een uitkijktoren van Staatsbosbeheer staat. (is inmiddels afgebroken; de webbeheerder)
Vanaf de Heerstraat werd het weggetje naar de post met kiezels verhard.
De post, die nagenoeg tot aan de bevrijding operationeel bleef, was uiteraard niet voor publiek toegankelijk. “Ohne Warnung wird geschossen!” stond op het bordje.
Het gebeuren en de omvang ervan onttrokken zich goeddeels aan de waarneming van de bevolking.
De radarpost zou in verbinding gestaan hebben met Valkenhorst en met de bunker in het Gegraaf te Valkenswaard.
Kort na Dolle Dinsdag werd de intussen door de Duitsers verlaten radarpost op last van de gemeente Leende gesloopt.


Foto impressie

Een van de twee bunkers (schuilkelder / foeragekelder) is nu in gebruik als vleermuizenkelder.

Binnenkant bunker, gezien vanuit de ingang.

Betonnen plateau bij de ingang van het legerkamp.

Fundering een van barakken

Detail foto schoorsteen en verzinkput toilet

Detail foto barakken

De door de Duitsers in WO2 aangelegde kiezelweg naar de radarpost.

Garage, zou ook opgebouwd kunnen zijn na de oorlog van de aanwezige restmaterialen.

Scherf van een kopje

Stuk van een gootsteen of wasbak

naar het begin

Plattegrond: nog niet beschikbaar   TODO


Radar gegevens (Bron: Deutsches Atlantikwall-Archiv website: www.atlantikwall.info/radar/nieder )

Volgens deze site stond er in Leenderstrijp een FuMg doel-volg-radar. Deze FuMg was ontwikkeld om vroegtijdig vijandelijke vliegtuigen
te kunnen waarnemen. Het toestel bestond uit een onderstel met een draaibare zuil waarop het bedieningshuis was gemonteerd.
Het bereik was ongeveer 150km.

foto van een FuMg radar
Würzburg Riese antenne in Frankrijk.
(Foto: Jurgen Lamers, 2003)

Funkmeß(ortungs)stellungen in den Niederlanden (Radar (tracking) instellingen in Nederland)
Deutsche Grenze, Inland der östlichen Niederlande. (Duitse grens, binnenland in het oosten van Nederland)
Abkürzungen (Afkortingen)
FuMG – Funkmeßstellung allgemein oder kombinierte Stellung von Marine und Luftwaffe
FuMG – Funkmeßgerät (Anwendung der Bezeichnung je nach Kontext)

ID NL Typ Tarnname Ort Einheit Ordnung / Auftrag Ausstattung                          TODO
1004 FuMG TRUTHAHN / 5C Weert bei Eindhoven 21./FlugmeldeLeitKp
IV./LnRgt 211
danach (?)
31./ FlugmeldeLeitKp
IV./LnRgt 233 Funkmeßstellung
2. Ordnung
Nachtjagdraum 5 2 x FuSE 65
Würzburg-Riese
2 x Y-Linie
968 FuFeuer Forschungs-Stelle
Langeveld /
Valkenswaard Funkfeuer
1140 FuMG Leenderstrijp
nordwestlich TRUTHAHN über KÜKEN

Duitse eenheid die in Leenderstrijp gelegerd was

De radarstations in Nederland ressorteerden onder de 1.Nachtjagddivision, per 15 september 1943 3.Jagddivision.
Het hoofdkwartier hiervan was in de Grossraumgefechtsstand bunker ‘Diogenes’, ten noorden van Arnhem, waar alle waarnemingen werden
verzameld en aanvalsplannen opgesteld.
In ons land werden de stations bemand door personeel van Luftnachrichtenregimenten (Ln.-Rgt.) 201 en 211. (bron: ‘Radarstation.nl/nl/gebruik)


Meer info en bronvermelding

Tiscali.nl/bunkerarchief/radar
Atlantikwall.info/radar
Wikipedia.org/wiki/Würzburg_(radar)
Radarstation.nl/nl/gebruik
Forten.info/catalogus/duits-radar
Leende in en rond de Tweede Wereldoorlog

Geef een reactie