Frezen & Fendt

Fotoalbum op de boerderij: Grondfrezen met Fendt Favorit 511 c

Fendt Favorit 511 c en een Maschio frees in het gebied de Heg in Leenderstrijp:

30/9/06                        Fendt Favorit 511 c
(klik op de onderstaande foto’s voor een vergroting)

Frees:

Een frees wordt gebruikt voor het bewerken van de grond.
In tegenstelling tot ploegen vindt er geen kerende grondbewerking plaats,
maar wordt de grond door elkaar geroerd.

Het frezen van de grond kan nadelig zijn voor de bodemstructuur,
zeker als er onder natte omstandigheden gefreesd wordt.
De grond wordt namelijk fijn verkruimeld.

Een frees bestaat uit een as, waarop messen zijn aangebracht, die aan de top zijn omgebogen.  Door de ronddraaiende as werpen de messen of haken de grond naar voren tegen een blad waardoor de grond verkruimeld wordt.
Zowel de draaisnelheid van de as als de voortgangssnelheid van de traktor kunnen veranderd worden.  Een hoge draaisnelheid en een langzaam vooruitgaan, geven de fijnste verkruimeling.
De hier gebruikte Maschio frees (type BI) heeft een maximale werkdiepte van 27 cm.


Landbouwfrezen

Ook in de landbouw neemt de grondfrees een plaats in, zij het niet zo’n belangrij­ke als op de tuinderij.
De frees wordt vaak door loonwerkers gebruikt, die er allerlei werkzaamheden. rechthoekige messen mee kunnen uitvoeren.

Zo kan de frees stugge grond in het voorjaar in één of twee bewerkingen omvor­men tot een goed zaai- of plantbed zonder dat ploegen nodig is. Een gewas als spruitkool kan met een frees verkleind en direct met de grond worden vermengd, zodat er geen extra kosten Voor afvoer van de spruit stokken nodig zijn.
De frees kan eveneens dienen voor het stoppelen en voor het vernietigen van een slechte graszode. Ook gebruikt men het werktuig wel als vervanger van
de eg bij het pootklaar maken van aardappelland.

De aanbouwfrees wordt het meest gebruikt. De aandrijving ervan wordt verzorgd door de trekkermotor via de aftakas en voorts door conische tandwielen
of door een zijaandrijving met kettingoverbrenging. De freesas is uitgerust met messen of bladen van uiteenlopende vorm.

De mate van verkruimeling wordt beïnvloed door aantal en uitvoering van deze onderdelen.

Verder kan men de grond door regeling van de rijsnelheid en van de diepgang sterker of minder sterk verkruimelen.
Om goed werk te kunnen leveren moet de trekker over één of meer lage snelheden kunnen beschikken. Ook een variabele overbrenging op de freesas,
die in de aftakasaandrijving van de trekker of in de aandrijving van de frees zelf is aangebracht, kan van veel nut zijn.
De diepgang wordt geregeld door één of twee steunwielen of door sleepvoeten, die vóór of naast de frees zijn aangebracht.
Door een hefboom of draadspindel kan de trekkerchauffeur de diepgang regelen

Een bijzonder type is de zogenaamde “overtop” frees, waarbij de draairichting tegengesteld is aan de normale.

De messen werpen de losgesneden grond omhoog tegen een rooster verende staven. Door dit systeem van “omgekeerd” uitzeven verdwijnt de
losse grond door de staven en worden kluiten en groen tegengehouden. Zodoende ontstaat een losse “zwarte” bovenlaag met groen en dergelijke onderin.
Hierin kan direct worden gezaaid. Een toepassing is de graslandzaaifrees, waarbij gecombineerd wordt gefreesd en gezaaid.
Dit systeem komt speciaal in aanmerking voor graslandverbetering in één werkgang.
Ook bij de fruitteelt wordt gebruik gemaakt van frezen.
De grond in de boomgaard kan met gras begroeid of kan “zwart” worden gehouden. In het laatste geval moet de fruitteler de beschikking hebben over een cultivator, een schijfeg of een frees.
Met al deze werktuigen moet hij, vooral bij laagstam (bomen “in verstek”), dus naast de trekker kunnen werken.
Bij getrokken werktuigen, zoals cultivatoren en schijfeggen, ontstaan grote zijdelingse krachten op de trekker.
Deze wordt dan vaak moeilijk bestuurbaar, zodat men daarom met meer succes gebruik kan ma­ken van de frees.
Deze oefent namelijk een min of meer duwende werking uit op de trekker.
De boomgaardfrees  werkt steeds met mesvormige werktuigen, die geheel recht of enigszins gebogen zijn uitgevoerd.


Tractor:    Fendt Favorit 511 c:

115pk
4 wiel drive
maximale snelheid  50km per uur
viertraps powersift,

Externe website:   Fendt


Bronvermelding:

Wikipedia_Landbouw
MechanisatieLochem|
-Landbouwwerktuigen 1982 door l. van Wingerden

Geef een reactie