Jaarverslag 2018 Adrie Staals Steen- en Kerkuilenwerkgroep

jaarverslag_2018_uilen

of download

1 Inhoudsopgave
3 Inleiding jaarverslag.
4 Verslag controle steenuilkasten 5 mei 2018
5 Broedresultaten van de steenuil in ons werkgebied 2018
6 Overzicht broedgevallen steenuilen vanaf 2005
7 Bezetting steenuilkasten vanaf begin registratie
8 Broedcontrole ronde kerkuil 2 juni
9 Broedresultaten kerkuil in ons werkgebied 2018
10 Verslag najaar schoonmaak 27 oktober
12 Fotosessie
13 Werkgroepleden.
13 Lijst van gastgevers
15 Algemene rubriek .
15 Monitoring
16 Onderzoek braakballen.
16 Nieuwe broedgevallen
18 Nieuwe broedgevallen uitgelicht
19 Ringen en terugmeldingen
20 Een opmerkelijke reis van een jonge steenuil.
21 Storm 23 januari 2018.
21 Kadaver oude steenuil in kast.
22 Sporen.
22 Tweede legsel?
23 Overige noemenswaardigheden van het uilenjaar 2018
24 Communicatie/activiteiten.
24 Tot slot.

Geef een reactie