Knotbomen Strijperd.

Fotoalbum: Natuurwerkdag ism met nieuw gekozen gemeenteraadsleden Heeze-Leende

AANPLANTEN VAN KNOTBOMEN AAN DE STRIJPERDIJK

Persbericht uitgegeven door onze Pr-werkgroep:

Nieuwe raadsleden en fractievoorzitters planten knotbomen. Het jaar 2010 is het jaar van de biodiversiteit. Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind onderneemt dit jaar verschillende activiteiten om biodiversiteit onder de aandacht te brengen en te bevorderen. Biodiversiteit is een mooi woord voor “soortenrijkdom”,
het totaal aan levensvormen.

Zo plantten op zaterdag 13 maart de nieuwe raadsleden en hun fractievoorzitters van de gemeenteraad Heeze-Leende knotbomen aan de Strijperdijk te Leenderstrijp. Alle politieke partijen hadden een afvaardiging gestuurd.  Het idee van de knotbomen op de Strijperdijk was al eens geopperd in de natuurwerkgroep van de vereniging. Toen in de IDOP discussies de bomen ook opdoken heeft de vereniging toegezegd het planten voor haar rekening te nemen.

Na een korte introductie over de Plattelandsvereniging volgde een uiteenzetting over knotbomen; hoe ze geplant moeten worden en wat het onderhoud moet zijn. Alles onder het genot van een kop koffie in Café de Hospes te Leenderstrijp.

Leden van de plattelandsvereniging assisteerden de raadsleden bij het planten. In totaal werd de Strijperdijk verrijkt met +/- 15 staken die uit zullen groeien tot mooie knotbomen.

Knotbomen, meer speciaal geknotte wilgen, zijn belangrijk voor veel soorten. Het stuifmeel van de bloeiende katjes is in het vroege voorjaar belangrijk voedsel. Insecten zoals vlinders, hommels en bijen zijn daar bijna geheel afhankelijk van.
Niet alleen de wilg kan geknot worden,  ook andere soorten zoals de eik en de iep. De wilg en de eik zijn de twee belangrijkste inheemse bomen als het op insectenrijkdom aankomt.
Wist u dat er meer dan 50 vlinders afhankelijk zijn van verschillende soorten wilgen? Vlinders met mooie namen als de breedbandhuismoeder, het kameeltje en de dromedaris: nachtvlinders die leven op de wilg.

Insecten zijn zeker niet de enigen die profiteren van wilgen. Ook slakjes, met en zonder huisje, verstoppen zich in de ruwe schors.
In de knotten vinden we verder vogelnestjes, de steenuil brengt in de holle knotten zijn gezin groot.

De aanwezige Gemeenteraadsleden.
Enkele werkgroepleden van onze vereniging met de Gemeenteraadsleden.
Strijperdijk; ervoor
Strijperdijk; en erna

 

Geef een reactie