Natuurwerkdag 5 november 2011 i.s.m.Staatsbosbeheer Leenderbos

Wij als Hei Heg Hoogeind doen dit jaar weer mee i.s.m. Staatsbosbeheer
MEER INFORMATIE OVER WAT, WAAR, HOE:

Op zaterdag 5 november organiseert Landschapsbeheer Nederland alweer de elfde editie van de jaarlijkse Natuurwerkdag.
Vorig jaar leefden ruim 12.000 vrijwilligers zich uit in het landschap. Dit jaar kan dat weer op de ruim 350 locaties in het Nederlandse landschap.
Onder het motto ‘Leef je uit’ vinden uiteenlopende activiteiten plaats die al vroeg in de ochtend beginnen en per locatie verschillen:
van poelen schoonmaken tot bomen knotten, fruitbomen snoeien, grienden afzetten etc.
De Natuurwerkdag combineert kennis en beleving. Dat deze combinatie enthousiasmerend werkt, blijkt ieder jaar opnieuw: veel deelnemers
melden zich na deze dag aan bij lokale vrijwilligersgroepen voor natuur- en landschapsbeheer. www.natuurwerkdag.nl

Uitnodiging Natuurwerkdag

Beste leden,

Zaterdag 5 november: de jaarlijkse Landelijke Natuurwerkdag. Sinds jaren organiseren we deze dag samen met Staatsbosbeheer.
De afgelopen jaren waren een groot succes: gezellige dagen met veel deelnemers en een mooi resultaat waar we trots op
kunnen zijn en waarmee we onze plattelandsvereniging op de kaart zetten.

De dag is geschikt voor heel het gezin. Van jong tot oud is welkom. Voor kinderen is er een speciaal programma.

We komen om 9.30 uur bij elkaar op de locatie aan het Strijperpad in het Leenderbos. Deze locatie is met groene bordjes met HHH bewegwijzerd.
Rond 15.00 uur sluiten we af (o.a. afhankelijk van het weer. Tussen de middag wordt de lunch verzorgt.

Foto’s van de afgelopen jaren zijn te vinden onder aan deze pagina.
Graag nodigen we alle leden, en hun gezinsleden, van Hei, Heg & Hoogeind uit om deel te nemen aan deze natuurwerkdag.
Kledingsadvies: oude kleren en goed schoeisel!

Deze dag is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor niet leden! Geef het door aan uw familie, collega’s en bekenden
en we maken er samen een gezellige en nuttige dag van!

Graag even melden voor 30 oktober met hoeveel personen u deelneemt zodat we voldoende gereedschap en lunches kunnen regelen.

Aanmelden en meer informatie bij Peter Kerkhofs:     Peter.kerkhofs