Nieuwsbrief 2019 Lente

201903nieuwsbrief_Hei_Heg_Hoogeind_Lente_2019

download

Inhoudsopgave:

1 VOORWOORD
1 AGENDA
2 LEDEN AAN HET WOORD: IN GESPREK MET HARRIE MAAS
3 PROJECTENKAART HHH
4 REGENWORMEN; DE DARMEN VAN DE AARDE
4 AGRARISCH NATUUR– EN LANDSCHAPSBEHEER (ANLB)
5 LEZING DOOR MAARTEN VAN ANDEL
6 ONDERSTEUNING VOOR DOORONTWIKKELING NAAR NATUUR INCLUSIEF
6 HAZENPEST
7 ERVENPLUS
7 JAARVERSLAG UILENWERKGROEP
7 STIKA
8 COLOFON