Peter van der Kruis steld zich voor (2009)

Bestuurslid Hei Heg en Hoogeind als afgevaardigde van de ZLTO: Peter van der Kruis

In het begin van dit jaar (2009 red.) is Adri van Lith afgetreden als bestuurslid van de locale ZLTO afdeling.
Daarmee kwam ook een einde aan zijn bestuursfunctie binnen HHH als ZLTO afgevaardigde. Vervolgens ben ik door
het ZLTO bestuur naar voren geschoven om zijn functie over te nemen in het bestuur van HHH.

Ik ben 29 jaar geleden geboren onder de naam Peter van der Kruis.
Mijn opvoeding heb ik genoten in het werkgebied van HHH en ik ben daar ook beter bekend als Peer Kruus.
Na mijn studie aan het Sint Jan Baptista college te Leenderstrijp heb ik mijn studie vervolgd aan het atheneum in Valkenswaard en het tenslotte afgerond aan de HAS in Den Bosch.
Als klein menneke wist ik al dat mijn toekomst lag in de landbouw. Het kon niet anders of ik moest boer worden.
Dus na mijn schoolcarrière ben ik bij mijn ouders in de VOF gestapt. Onze boerderij bestond toen uit varkens, vleesvee, en akkerbouw
met als neventakken een paardenrusthuis en natuurbeheer. Het bedrijf hebben wij in 2005 gesplitst en de twee neventakken
zijn de hoofdtakken geworden.

In het begin van dit jaar heb ik mijn bedrijf verplaatst naar Heeze. Daar combineer ik mijn biologische vleesveehouderij en akkerbouw met agrarisch natuurbeheer. In maart hebben mijn vrouw Petra en ik daar een paarden pensionstalling aan toegevoegd.
Met mijn brede achtergrond in de agrarische wereld en mijn affiniteit met het werkgebied HHH hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur.

Peter van der Kruis