St. Grondbank

ONAFHANKELIJKE  STICHTING GRONDBANK HEI HEG HOOGEIND
( activiteiten losgekoppeld van Hei Heg Hoogeind )

Uitnodiging deelname Bodemcursus    (oktober 2013)

Geachte leden van HHH,

Namens de Stichting Grondbeheer van Hei, Heg en Hoogeind nodig ik u uit om deel te nemen aan een interessante cursus over grondkwaliteit en biodiversiteit. Met de aangevraagde voucher van Groen en Doen hebben we Henk Antonissen, bodem-en waterdeskundige, bereid gevonden een 2- of 3-tal bijeenkomsten te organiseren.

Er is plaats voor max. 12 deelnemers en er zijn geen kosten verbonden aan deelname.  Naast grondgebruikers (akkerbouwers, melkveehouders) zijn ook overige leden en vrijwilligers van HHH van harte welkom.
We wisselen theorie en aanwezige kennis uit en maken uitstapjes in het veld. Verder gaan we op bezoek bij Piet Rijkers, bekend van “Boer zoekt Vrouw”. Piet teelt al jarenlang zijn gewassen zonder te ploegen en is enthousiast
over deze werkwijze waarbij bodemleven zich optimaal kan ontwikkelen.

De eerste bijeenkomst staat op de kalender voor woensdag 2 oktober 2013. We komen dan om 13.00 uur bijeen bij het clubgebouw van de Schut vlak achter de St Jans Kapel in Strijp.

De tweede bijeenkomst is op 10 oktober 2013 namiddag en bij veel belangstelling ontmoeten we elkaar ook nog op 17 oktober.
Laat deze prachtige kans om uw kennis te vergroten niet voorbij gaan en meld u aan bij ondergetekende. Wie het eerst komt wie……..

Met vriendelijke groet,

Leo van Velthoven
Voorzitter Stichting Grondbeheer
Tel 06-22522711
Mail: ljvelthoven@hetnet.nl

Stichting Grondbank Hei Heg Hoogeind     ( activiteit losgekoppeld van Hei Heg Hoogeind )
Doel:
Leden van H.H.H. bewerken percelen landbouwgrond van SBB, Gemeente en Brabants Landschap binnen EHS op een natuurvriendelijke manier.
Grondbank: oprichting werkgroep  2008
Omdat de grondbank steeds meer aansturing en overleg vereist is onlangs besloten een werkgroep op te richten.
De taak van deze werkgroep is:

  • bevorderen overleg tussen terreinbeheerders en grondgebruikers
  • uitwisselen van kennis en ideeën tussen betrokken partijen
  • realiseren van een aanspreekpunt tbv handhaving en ontheffing
  • initiatieven nemen voor een optimaal gebruik waarbij natuur- en landbouwkundige doelen zoveel mogelijk samengaan.
  • opzetten van een natuurprestaties systeem bij loting van de percelen.

De oprichting  van een grondgebruikersbank  is onderdeel van het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’.
Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling

Betrokken partijen naast H.H.H.
SBB, ZLTO, Gemeente, Brabants Landschap  (Voorlopig heeft Brabants Landschap geen gronden die ze in zal brengen)

De oprichting  van een grondgebruikersbank  is onderdeel van het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’.
Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling

Geef een reactie