Ontstaan gebied ,Ontstaansgeschiedenis van Leende en Leenderstrijp

Leende en Leenderstrijp in het verleden De naam Leende wordt het eerst genoemd in een oorkonde uit 1253. Daaruit blijkt dat de abdij van Averbode (B) de tiend van Leende bezat. Ook lang daarvoor waren er al tekenen van bewoning. Dat kan men afleiden uit bodemvondsten uit de Romeinse tijd en uit de ijstijd. De …