2019 Henk Antonissen

Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 mei 2019 is weer een kersverse vrijwilliger van het jaar gekozen. Dit keer werd prominent lid Henk Antonissen in het zonnetje gezet, volgens sommigen de hoogste tijd. Henk is een van de oprichters geweest van HHH in 2003 en zet zich al jaren in als adviseur en lid van de werkgroep jaarprogramma. Daarnaast fungeerde Henk regelmatig als spreekstalmeester tijdens vergaderingen en bijeenkomsten. Na vele jaren van nauwe betrokkenheid zal Henk een stapje terug doen en heeft besloten zijn taken als adviseur neer te leggen. Namens de hele vereniging danken wij Henk voor zijn inzet en hopen hem als lid nog vaak te mogen verwelkomen.

Geef een reactie