2019 Henk Antonissen

Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 mei 2019 is weer een kersverse vrijwilliger van het jaar gekozen. Dit keer werd prominent lid Henk Antonissen in het zonnetje gezet, volgens sommigen de hoogste tijd. Henk is een van de oprichters geweest van HHH in 2003 en zet zich al jaren in als adviseur en lid van …