De Schaapskooi

Fotoalbum: De schaapskooi op de Leenderheide

Inleiding:   Hieronder vindt u een korte omschrijving en foto’s van de schaapskooi in Leende


 

 

 

Schaapskooien  Staatbosbeheer Leende

 

De schaapskooi:

In het voorjaar van 1982 werd stichting schaapskudde De Groote Heide opgericht. De kudde, toen ongeveer 140 schapen en lammetjes groot,
was privébezit van herder Gillis. De stichting zou toezien op de instandhouding van de kudde en fondsen werven om de herder financieel
te ondersteunen. In het najaar van 1982 kreeg de kudde een eigen onderkomen op grondgebied van Staatsbosbeheer in Leende.
(tot dan toe kon de kudde terecht bij de paters van de Achelse Kluis)
De schaapskooi werd gebouwd achter “de Heg” en nabij ‘het Goor. Nog net op Linds grondgebied en in het zicht van grenspaal  “den Wriesstack”.

Om de kosten te drukken werd de bouw van de schaapskooi uitgevoerd in het kader van de sociale werkvoorziening, door personeel van
de Ergon Bedrijven in Eindhoven. Het benodigde hout kwam van Staatsbosbeheer. In 1995 is de schaapskooi op verzoek van
Staatsbosbeheer aan deze instelling in eigendom overgedragen.
SBB verhuurde de kooi vervolgens aan de stichting, die ze ter beschikking stelde aan de herder.


De omgeving en ligging van de schaapskooi:

De schaapskooi, eigendom van Staatbosbeheer ligt in de Groote Heide.
Tot 1930 lag in boswachterij Leenderbos een uitgestrekt gebied met heide en zandverstuivingen. Aan het begin van de 20e eeuw was heide
niet meer rendabel voor de landbouw. Door de opkomst van kunstmest waren heideplaggen en schapenmest overbodig geworden. Het gebied
werd door Staatsbosbeheer gekocht van meester Charles Marie Joseph Ghislian Baron Gilles de Pelichy senator wonende te Brugge.
Vervolgens zijn in het kader van de werkverschaffing bossen aangeplant.
Het Leenderbos was een typisch productiebos, zoals ze ook elders in Nederland werden aangelegd.

Fraaie beekdalen

Het Leenderbos ligt op een dekzandrug die wordt begrensd door de beekdalen van de Tongelreep in het westen in de Strijper Aa in het oosten.
Op de overgang naar de beekdalen is sprake van een hogere grondwaterstand en uittredende kwel. In het Leenderbos liggen verschillende heideterreinen
en vennen. De Groote Heide, aan de zuidkant, is een groot droog heide- en stuifzandgebied, met een aantal vennen.

Valkerij

Eeuwenlang zijn op de heide veel valken gevangen en afgericht voor de jacht. Deze vorm van jacht werd als sport beoefend. Door de valkenvangst nam de welvaart van de arme bevolking op de onvruchtbare zandgronden toe. De laatste valk werd in 1928 gevangen.
In Valkenswaard, dat er zijn naam aan dankt, is een museum gewijd aan de valkerij.

Nieuwe functies

Inmiddels heeft het gebied niet meer dezelfde functie als in de crisisjaren. Weliswaar ‘levert’ boswachterij Leenderbos jaarlijks 6000 kuub hout,
maar recreatie en natuurwaarden zijn minstens zo belangrijk geworden. Het beheer is hier tegenwoordig vooral op gericht.
Er lopen veel wandel-, fiets- en ruiterpaden. De bossen worden gevarieerder en daardoor aantrekkelijk voor meer verschillende diersoorten.

Bronvermelding   TODO linkjes bovenin

Met aanpassingen door de webbeheerder

www.staatsbosbeheer.nl

Geef een reactie