Hoogstamboomgaard

 


Ligging: In het gebied de Riesten te Leenderstrijp
Voor de ruilverkaveling (’70-jaren) werd dit gebied “De Pompen Eeuwsels” genoemd.
De term “Eeuwsels” draagt de betekenis van (hoger gelegen) drassige gronden, slechts geschikt voor agrarisch gebruik vanwege de langdurige wateroverlast in een scherp begrensde strook van beperkte omvang.


Onderstaande tekst is ontleend uit de folder: “WANDELEN IN BOERENLAND”,
een uitgave van onze vereniging: Hei Heg en Hoogeind.
Voor meer informatie over deze wandelroute en folder kunt u terecht in de rubriek: Natuurpad

https://hei-heg-hoogeind.dse.nl/activiteiten/natuurpad/natuurpad.htm

Deze boomgaard is een restant van de laatst overgebleven oude hoogstamboomgaard van Leenderstrijp.
Veel hoogstamboomgaarden zijn namelijk in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw verdwenen als gevolg van de rooipremieregeling van de EEG.
Wel vinden we nog verscheidene hoogstamfruitbomen op boerenerven.
Naast de landschappelijke waarde, vooral in het voorjaar als de fruitbomen in bloei staan, heeft de hoogstamboomgaard ook een hoge natuurwaarde.
In het bijzonder voor vogels vormt hij een aantrekkelijke biotoop.

Enkele foto’s van de Hoogstamboomgaard

Foto’s: juli 2006,

De boomgaard,  met nog enkele originele peren en appelbomenNieuw leven ?????
In de holle stam van een appelboom is weer nieuw leven ontstaan.Het oude appelras: Yellow Transparante ook bekend als ‘Transparante Blanche’ en ‘Oogstappel’Enkele oorspronkelijke zwarte  elzen  rondom de boomgaard (omheining)


Al sinds mensenheugenis wordt de els met water in verband gebracht.
Hij gedijt in vochtige, natte grond langs rivieren en drassige grond, waar hij voor zijn eigen zuurstoftoevoer zorgt.
Elzenhout is waterdicht en werd gebruikt voor uitlopende dingen,  o.a. boten. (uit: de Bomen Encyclopedie)

 

 

 


Bomen worden monumentaal genoemd als ze minstens 80 jaar oud zijn.
Deze boomgaard is begin vorige eeuw, in ieder geval voor 1925, aangepland door Willem vd Palen, (geboren: 1891, gehuwd met Adriana Dommels) die toentertijd woonde op de boerderij Zaalstraat 2  . Later is de boomgaard in gebruik genomen door een van hun zonen: Frits. (geboren 1925, ongehuwd) die de boerderij van zijn ouders op de Zaalstraat voortzette.
De boomgaard is na de dood van Frits, enkele jaren geleden, aangekocht door de familie van Nieuwland,  Strijperstraat 57


Meer info over boomgaarden:

Vrienden van het Platteland en o.a.:

  • www.neder-betuwe.nl
  • www.hoogstamfruitnh.com
  • members.lycos.nl/Henk_Hof
  • www.npv-fruithof.org/npv/index.html
  • www.npv-fruithof.org/fruithof/index.htm
  • www.ikl-limburg.nl
  • www.bongerdgrooteveen.nl
  • www.boomgaardenstichting.be

Geef een reactie