Kookboek NCB uit 1956 Fragmenten uit het kookboek van de NCB uit 1956

We gaan, aan de hand van het “Kookboek N.C.B.” uit 1956 (eerste druk 1934),terug in de tijd.
Via dit boekje krijgen we een beeld van de werkzaamheden die de boerinnen en huisvrouwen moesten uitvoeren om het gehele jaar eten op tafel te krijgen.
Ook het “inmaken” en slachten komt aan bod.
Dit zonder de moderne hulpmiddelen die nu zo vanzelfsprekend zijn: supermarkt, diepvries, koelkast, magnetron, koffiezetapparaat enz.

Ga mee terug in de tijd. Verbaas u over de veranderingen in 50 jaar van de verschillende kookmethoden en inzichten.
In het boek wordt alleen de term “huisvrouw” gehanteerd, mannen werden schijnbaar nog niet geacht te koken.

Index Kookboek
VVoorwoord bij eerste druk in 1934
Algemene wijsheden over voeding,
-Kindervoeding,
-Het inmaken,
-De slacht
-Ziekenvoeding.

 

 

VOORWOORD BIJ DE EERSTE DRUK
Met groot genoegen en met innige dank aan de landbouwhuishoudleraressen, voor haar veel en moeizaam werk bij de samenstelling,voldoe ik aan het vriendelijk verzoek een kort inleidend woord te Schrijven.

De N.C.B. is volledig uitgebouwd in zijn afdelingen voor boeren en tuinders; zijn R.-K. Jonge Boerenstand verstevigt zijn grondslagen en zijn onmisbaar werk gaandeweg; zijn Boerinnenbonden volgen in snelle pas, om het lang onvoldoend bewerkte terrein te bezetten. Met die uitbouw allerwege gaat noodwendig mede gepaard een sterke uitbreiding van actie, van voorlichting en onderwijs.
Getrouw aan zijn opzet wil de N.C.B. zoveel mogelijk volledig ten dienste zijn aan alle behoeften.

Was nu aan een kookboek behoefte? Horende en ziende zeggen we ronduit: ja! Behoefte was er aan een degelijk, eenvoudig en goedkoop kookboek, aangepast aan de omstandig­heden van dit gebied. Die behoefte is groter in verband met het huishoudonderwijs op cursussen en scholen en met de cursussen voor oudere en jongere boerinnen. Uit dat onderwijs vooral is geboren de wens om te krijgen een eigen kookboek, van de N.C.B.

Het ga zijn nuttig werk beginnen en voortzetten ten bate van de gezinnen van onze goede boeren- en tuindersstand.
’t Brenge daar ten bate van klein en groot de diensten, die met de uitgave worden beoogd.
Dat de toegewijde samenstellers het genoegen mogen smaken, dat drukke afname komt bewijzen, dat haar werk op hoge prijs wordt gesteld, is mijn hartelijke wens .

Tilburg, 5 maart 1934. P. J. VAN HAAREN, Algemeen Secretaris N.C.B.

Geef een reactie