Leenderstrijp in vogelvlucht

In 2011 is door een klein werkgroepje ( Ton van Dijk, Adrie Staals en Erik van Asten) een 2-tal informatieborden gemaakt met als onderwerp:  “Historie winkel en school” en “Leenderstrijp in vogelvlucht”.
De borden zijn, samen met een infobord van het Gilde, bevestigd tegen de buitengevel van de dorpswinkel Coöp. Sin Jan in Leenderstrijp.
Een bezoek meer dan waard!
(Het verhaal “Historie winkel en school” kunt hier lezen:  klik )   TODO


Hieronder kunt u de bordteksten lezen:

Leenderstrijp in vogelvlucht

Bovenstaande tekening van Leenderstrijp (anno 2011) is gemaakt door Ton van Dijk. (Lid van HHH en verdienstelijk amateurschilder)


Leenderstrijp is een gehucht met ongeveer 450 inwoners behorende bij de gemeente Heeze-Leende.
De bevolking bestaat uit boeren, burgers en buitenlui.


Historie
Van oorsprong is Leenderstrijp een boerengehucht. In de 17de eeuw was het zeer welvarend omdat er diverse vermogende valkeniersfamilies woonden. De nabijgelegen heide werd door hen gebruikt om valken te vangen en af te richten. Naast valkeniers woonden hier ook diverse vermogende handeldrijvende families (teuten).
Zowel de valkeniers als de teuten maakten lange reizen door Europa om hun waar aan de man te brengen.


Sint Jan de Doper
Van oudsher neemt Sint Jan de Doper een bijzondere plaats in. Zo is er de St. Janskapel, de basisschool St. Jan, de Coöperatieve winkel St. Jan en heeft het gilde als patroonheilige St. Jan.
De beukenhagen worden geknipt in de week voor Sint Jan en tot slot streven de Strijpenaren er naar om met St. Jan aan de “nieuwe aardappelen” te zijn.


Sint Janskapel
Ten westen van Strijp ligt de St. Janskapel uit omstreeks 1850. Daarvoor stond er een veel grotere kapel, die al in 1440 wordt vermeld, maar na de vrede van Munster in verval raakte.
Op 24 juni, St. Jansdag,wordt er een openluchtmis opgedragen waarbij de “St. Janstrossen” gewijd worden. Een veldboeket dat volgens oud gebruik naast de ingang van het huis wordt opgehangen terbescherming van het huis en zijn bewoners.


Boswachterij Leenderbos
In de jaren ’30 van de vorige eeuw wordt het grote heidegebied ten westen van
Leenderstrijp door de Nederlandse Staat aangekocht en in het kader van de werkverschaffing bebost.
Er worden vooral grove dennen aangeplant vanwege de grote vraag naar stuthout voor de kolenmijnen. Zo ontstond het huidige Leenderbos, dat tegenwoordig voornamelijk gezien wordt als natuur- en recreatiegebied.


Buitengebied
Buiten de bebouwde kom vinden we, naast moderne agrarische bedrijven,
een fraai agrarisch cultuurlandschap afgewisseld met bos en heide.
Het gebied is dooraderd met vele fiets- en wandelpaden en daardoorin trek bij recreanten.


Hartjes
In de gevel van drie boerderijen uit de 18e eeuw onderscheidt u een gemetseld hart: Strijperstraat 42, 44 en 59.

Vroeger waren er meer boerderijen met dit symbool. De betekenis ervan is in de loop der jaren verloren gegaan; een eigendomsteken, meesterteken of religieusteken?


Groen
Samen met de eeuwenoude boerderijen bepalen de beukenhagen, leilinden,
de talrijke bomen, zand- en klinkerwegen voor een groot deel de sfeer in Leenderstrijp.


Langgevelboerderijen
Leenderstrijp ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een langgerekte verzameling  boerderijen met het driehoekig plein ‘het Kaetsveld’ als middelpunt. Veel van deze oude boerderijen zijn bewaard gebleven en gerestaureerd. Door het nog oorspronkelijke wegennet, de verschillende ”plaetsen” en het vele groen, ademt het dorp een authentieke sfeer uit.

Geef een reactie