Winkel en School

Historie Winkel en school in Leenderstrijp

In 2011 is door een klein werkgroepje ( Ton van Dijk, Adrie Staals en Erik van Asten) een 2-tal informatieborden gemaakt met als onderwerp:  “Historie winkel en school” en “Leenderstrijp in vogelvlucht”.
De borden zijn, samen met een infobord van het Gilde, bevestigd tegen de buitengevel van dorpswinkel Coöp. Sin Jan in Leenderstrijp.
Een bezoek meer dan waard!
(Het verhaal Leenderstrijp in vogelvlucht” kunt hier lezen:  klik )     TODO


Hieronder kunt u de bordteksten lezen:

 

Het unieke verhaal van een winkel  in relatie tot de lagere school!

Lees hieronder het verhaal over de vindingrijkheid van de Strijpenaren uit vroeger tijden in hun strijd voor het verkrijgen van een eigen school.


Schoolstrijd 1912-1915

Leenderstrijp lag honderd jaar geleden ingesloten tussen uitgestrekte heidevelden en was alleen bereikbaar via (slecht begaanbare) zandwegen.
De schooljeugd moest, te voet, naar de Lagere school in Leende.
Onder aanvoering van wethouder Jan Bax is begin 1900 een hevige strijd gevoerd met als inzet een eigen school op Strijp.
De Strijpenaren trokken aan het kortste eind tegen de kerkelijke-  en overheidsbesturen, die fel tegen waren.
Maar ze lieten zich niet gewonnen en smeedden een plan voor een school onder coöperatief beheer.

 

 

 

Oprichting 1915-1916
Om een nieuwe school te kunnen runnen werden 2 verenigingen opgericht:

  “Vereniging tot Stichting en instandhouding van ene
            Roomsch-Katholieke bijzondere
            lagere school te Leender Strijp
        en den Coöperatieve winkelvereniging”

 


Schoolgebouw gereed 1916
In 1916, bij het inzegenen van het nieuwe schoolgebouw door de pastor,  stond op het openingsbord te lezen:

  “Hier ziet men door vereende kracht.
         Het kleine heeft toch grote macht.
         Laat dit een spoorslag voor allen zijn.
         En allen steeds voor allen zijn”

Hoofd der school

Antonius Vugts (1889-1966) werd in 1916 als eerste schoolmeester aangenomen.
Hij werd in 1952 opgevolgd door zijn zoon Theo.

In 1920 werd de gemeente verplicht, door een wetswijziging, om het schoolgebouw over te kopen en kon er aan de leden een flink winstbedrag uitgekeerd worden.
Het schoolgebouw heeft tot 1968 dienst gedaan en is hierna nog gebruikt  als filmset voor de film” Help de dokter verzuipt” en o.a. als jeugdsoos.  Het in verval geraakte gebouw is in 1977 gesloopt, de onderwijzerswoning is nog wel aanwezig.


Financiering

Bax stelde zijn kruidenierswinkel ter beschikking voor het oprichten van een coöperatieve winkel en de 60 leden moesten ieder fl. 200.- renteloos voorschot betalen. Hierdoor kon, hypotheekvrij, gestart worden  met de bouw van school en winkel. Met de opbrengst van de winkelnering werden de lopende onkosten betaald.


Winkelgebouw

In 1921 werd grond aangekocht waarop een eenvoudig  winkeltje gebouwd werd. In 1934 is dit winkeltje afgebroken en het huidige winkelpand gebouwd. Jaarlijks werd op de zolder een feestavond gehouden. De eventuele winst werd dan aan de leden uitgekeerd en er was meestal ook een spreker of komiek. Onder het genot van koffie en vlaai, voor de heren een sigaar, werden er prijsjes verloot.


Koopverplichting en reclame

Van de leden verwachtte men  min of meer  dat ze hun boodschappen in de  winkel deden. Men werd er persoonlijk door het bestuur op aangesproken als men spullen van andere leveranciers afnam (straatventers). Ook werd er geadverteerd in de plaatselijke bladen. Hieronder ziet u een advertentie uit 1937.


Kopen op de pof

Klanten konden gebruik maken van het zogenaamde winkelboekje. Hierin stonden de boodschappen en rekeningen opgeschreven, waarna maandelijkse betaling plaats vond.
Het opschrijfboekje is nog steeds in gebruik.Huidige status
De coöperatieve winkelvereniging is nog steeds actief, maar de laatste jaren wordt de winkel verpacht aan een ondernemer. Tot op de dag van vandaag zijn school en winkel nauw met elkaar verbonden, wat tot uitdrukking komt in een gezamenlijk bestuur van de coöperatie en de afgesplitste schoolvereniging
de “Vrienden van St. Jan”.

 

 


Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De maker van deze pagina’s wijst elke aansprakelijkheid van de  hand voor fouten in welke vorm dan ook.  De website van Hei-Heg & Hoogeind wordt gerealiseerd door een vrijwilliger. Staan er foto’s en teksten op de site waarvan u de rechten denkt te hebben, en u bent er niet mee eens dat ze op de site staan, meld het dan even.

Geef een reactie