Markeringspalen binnen ons gebied

Oudste en modernste markeringspalen bij elkaar!

Op de grens van ons Hei Heg en Hoogeind gebied staan sinds kort de oudste en nieuwste type markeringspalen gebroederlijk naast elkaar.
De oudste paal is een grenspaal tussen de heerlijkheid Heeze-Leende en de heerlijkheid Cranendonck.
De nieuwste markeringspaal is een “GPS-paal”.


De “oude” grenspaal:

foto: Rien

Deze grenspaal is een van de 6 grenspalen die er (nog) staan op de grens van Heeze-Leende en de Gemeente Cranendonck.
De grenspaal is er neergezet in 1765 en werd “den Wriesstack” genoemd.

In het Algemeen Rijksarchief ‘s-Gravenhage, in het Archief Nassause Domeinraad, Folio inv.nr.478,
liggen de originele teksten die zijn opgesteld toen deze palenserie is geplaatst.
De eerste paal werd geplaatst in de buurt van Hugten, ten zuidoosten van Maarheeze.
In het procesverbaal stond bij deze paal vermeld: Wij ondergetekende gecommiteerden (bij formele acten), van onze hooge principalen (..)hebben ons op den 2e november 1762 vervoegt in de heide ontrent Hugten, ter plaatse van daer de linie scheydende de Barronnie Cranendonck en Heeze en Leende een begin neemt.(..)Wanneer wij hebben doen graven een diepen kuyl ter sijden van voornoemde keysteen ontrent twee voeten noordwaarts. En daarin doen setten een vierkante Naamense Steenen paal, op welken paal aan d’een zijde  is uytgehouwen Baronnie van Cranendonk en aan d’andere sijde Baronnie van Heeze en Leende. (..) Wesende de lengte van dezen nieuw gezetten paal ontrent negen voeten, derwelke ontrent vier voeten in de grond is ingegraven.”

De paal waar wij het over hebben, Wriszak [165;368], staat oostelijk van de schaapskooi.
In het verbaal noemt men dit gebied “den Wriestack”:
“Nadat den voorschreven paal aan Cattenput geset was, hebben wij ons vandaar in een regte linie begeven na de plaatse
genaamt de Wriestack (..) waar door ons insgelijx is doen setten een steenen paal, hebbende desen paal deselve letteren,
en aanwijsende de wedersijdse jurisdictien alsvoor, de beyde blinde syden aanwijsende den loop der linie van desen paal direct
op den Jan Ottenpaal en aan d’andere sijde terug na den voorgemelde paal aan Cattenput tegen het Ampt Grevenbroeck lande van Luyk.”


De “moderne” grenspaal

maart 2007

GPS wandelen met Essent en Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer heeft een avontuurlijke manier van wandelen geïntroduceerd. Met behulp van het Global Positioning System (GPS) wijkt u af van de geijkte paden en komt u op verborgen en onbekende plekken. Speciaal voor Essent heeft Staatsbosbeheer twee GPS routes ontwikkeld. Om deze routes te kunnen lopen dient u gebruik te maken van een GPS apparaat.

Korte beschrijving:

Het Leenderbos ten zuidoosten van Valkenswaard biedt een prachtige GPS (bos)wandeling van 17 km
naar de Achelse Kluis en terug. Voor diegenen die 17 kilometer te lang vinden zijn er ook kortere routes beschikbaar
van 12, 11, 9 en 7 kilometer. De wandeling is ook in omgekeerde richting te lopen. De wandeling kan ook gestart worden bij de Achelse Kluis,
maar biedt dan (met uitzondering van een ijsje) geen pleisterplaats onderweg. Ook de afgeleide kortere routes kennen
geen herberg onderweg. De route is op verschillende plaatsen te kortsluiten.
Van de wandeling is ook een Waypoint- en Routefile (WPT-RTE) beschikbaar

Omschrijving:

Het gebied waar de wandeling is uitgezet is nabij de Achelse Kluis in het beekdal van de Tongelreep.
Het maakt deel uit van het Leenderbos. De broeders van het klooster hebben met schop en kruiwagen de bodem ontgonnen en in cultuur gebracht.
Door de noeste arbeid van de paters werd het vruchtbare beekdal van de Tongelreep stukje bij beetje omgevormd tot akkers.
Daarbij trokken zij ook de kronkelende beek recht. Zodat de paters er goed konden boeren.
Het huidige beheer is erop gericht om een grote verscheidenheid aan vegetatietypen te laten ontstaan.
De Tongelreep heeft bijvoorbeeld zijn slingerende loop terug gekregen. Tijdens de wandeling komt u voorbeelden van beide beheersmethoden tegen.

Informatie:

De route loopt over bestaande paden. Veelal zijn dit paden die niet tot de reguliere wandelpaden behoren.
Soms wijst de GPS pijl u dwars door de hei of bossen heen (vooral bij de punten 3 en 8 is dat het geval).
U dient dan de dichtstbijzijnde paden te gebruiken. Het is niet toegestaan om van de paden af te gaan.
Waar nodig zijn in het veld palen geplaatst, te herkennen aan het GPS-logo van Staatsbosbeheer.


Wat is GPS

Het Global Positioning System (gps) is een wereldwijd satellietplaatsbepalingssysteem  dat is ontwikkeld voor gebruik
door de Amerikaanse strijdkrachten. Officieel heet het Satellite Time And Ranging (NAVSTAR).
Het systeem bestaat uit minimaal 24 satellieten die in zes vaste banen rond de aarde draaien en elk een eigen signaal uitzenden.
Met de ontvangst van minimaal vier van deze satellieten kan een gps-ontvanger zijn positie op aarde bij benadering bepalen.

Het gps-systeem is 24 uur per dag in bedrijf, is nagenoeg overal ter wereld bruikbaar en werkt onder alle weersomstandigheden.
Het is een militair systeem dat de overheid van de Verenigde Staten met beperkende nauwkeurigheid, aan iedereen beschikbaar stelt.
Het gps-systeem is gemaakt voor zowel navigatiedoeleinden, geodetische puntbepaling, geografische informatiesystemen en nauwkeurige tijdsbepaling.


Bronvermelding:
nbopalen.blogspot.com  (site over o.a. grenspalen)

Staatsbosbeheer.nl   (over GPS wandeling in o.a. het Leenderbos)

wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System   (uitleg GPS)

Geef een reactie