Mieren

Er uitgelicht: Mieren

Zwartrug bosmieren eten kadaver in het Leenderbos

Video mieren in het Leenderbos

U kunt de film in een betere kwaliteit bekijken op YouTube:

www.youtube.com/mieren horror video in het Leenderbos


Zelfs de mieren lopen met ons weg!!!!!!!

Zelfs de mieren lopen met ons weg!!!!!!!
Detailfoto van een ander insect

 

De foto’s zijn gemaakt met een rasterelektronenmicroscoop (SEM) bij Philips Research te Waalre (+/- 20 jaar geleden)
(Logo HHH toegevoegd door webbeheerder)


De Rasterelektronenmicroscoop (Engels: Scanning Electron Microscope, SEM) is een bepaald type elektronenmicroscoop.Werking: Een Rasterelektronenmicroscoop werkt door middel van een zeer fijne, scherp gefocuste elektronenbundel die versneld wordt afgeschoten in de richting van het preparaat. Daarbij wordt de bundel uitgelijnd door elektromagnetische velden, die in de elektronenmicroscoop eenzelfde functie vervullen als optische (glazen) lenzen in een lichtmicroscoop.
De bundel wordt door elektromagnetische velden snel heen en weer bewogen in lijnen (heen en weer) en na iedere lijn een beetje opgeschoven in de richting loodrecht op de lijn, op de manier waarop een televisiebeeld wordt opgebouwd.
Dit gebeurt volgens een beeldraster, vandaar ook de naam.

Wanneer deze primaire elektronen op het oppervlak van het preparaat vallen, kunnen er twee dingen gebeuren: ten eerste kunnen ze een elektron van het preparaat van zijn plaats stoten (Dit zijn dan de zogenaamde secundaire elektronen), en ten tweede kan een primair elektron direct terugkaatsen. Deze worden dan “backscattered elektronen” genoemd.
Verder komen in het geval van de secundaire elektronen Röntgenstralen vrij, doordat elektronen van het atoom uit een hoge energietoestand terugvallen in een lagere, waarbij elektromagnetische straling wordt uitgezonden, in dit geval meestal dus röntgenstralen.

De secundaire en backscattered elektronen kunnen gemeten worden, en samen met de uit de tijd berekende plaats
van de elektronenbundel op dat moment, worden gebruikt om een beeld te vormen van het oppervlak van het preparaat,
terwijl de Röntgenstraling kan worden gebruikt om de samenstelling van het materiaal op een specifieke plaats te berekenen.
Voor het berekenen van deze samenstelling bestaan geavanceerde computerprogramma’s, zodat dit niet met de hand hoeft te gebeuren.
Daarom wordt ook wel (feitelijk niet helemaal juist) gesproken van bepalen.

Rasterelektronenmicroscoop-opnamen vallen meestal op door grote scherpte en scherptediepte.  Ze zijn echter monochromatisch, wat betekent dat ze uit slechts één kleur bestaan. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat er slechts één soort elektronen bestaat, en de waarden dus automatisch in één bepaalde kleur op de foto worden omgezet door de computer.
Door kunstbewerkingen worden de opnamen vaak later ingekleurd, meestal uit esthetische of educatieve motieven.
Hierdoor kunnen de verschillende onderdelen op de foto beter te herkennen zijn in diapresentaties en dergelijke.
Dergelijke kleuren hebben echter niet noodzakelijk enige relatie met het afgebeelde onderwerp; ze geven geen informatie die in het beeld zelf aanwezig is.

bronvermelding: wikipedia.org                    Meer info over deze apparaten:    http://www.mos.org/sln/SEM/  (engelstalig)

Geef een reactie