Nieuwsbrief 2007 Herfst

[ Sommige onderwerpen van deze nieuwsbrief kunnen ook weergeven zijn in andere rubrieken van de website, de webbeheerder Erik v Asten]

Van de voorzitter

Nu de vakantie weer achter ons ligt zijn we als bestuur en werkgroepen weer volop aan de slag om samen met Martine Dellevoet, onze projectleider van het koepelplan, de verschillende projecten tot uitvoering te brengen. Het project bodembeheer draait: er zijn al twee bijeenkomsten geweest. Tevens is er een goed bezochte demonstratie vanggewassen op het maïsperceel van Leo van Veldhoven geweest. Verschillende werkgroepen zijn ondertussen opgericht en geven onze vereniging de nodige slagkracht. Een aantal werkgroepen en activiteiten starten op korte termijn.

Kijken we ook even terug op de afgelopen maanden. Verschillende bezoeken zoals aan de reconstructiecommissie, het waterschap, de gemeente Heeze-Leende en Staatsbosbeheer werden als zeer nuttig ervaren. Onderwerpen op de agenda waren o.a. de meandering van de Strijper Aa, het uitvoeren van werkzaamheden zoals het afzetten en onderhouden van hakhoutbosjes voor de gemeente door de Landschapsonderhoudsploeg.

Het gemeentebestuur van de gemeente Valkenswaard liet zich informeren over onze activiteiten. De wandelestafette van het IVN waaraan we medewerking verleenden was een succes. Er werd een project “solitaire bomen” gestart waarbij de eerste boom werd uitgerasterd. We lieten ons zien bij het feestprogramma van Stichting “Schaapskudde De Groote Heide” op de Achelse Kluis en de Strabrechtse Heidedag te Heeze. Daar verkochten we de nodige wandelroutes en konden we ook enkele nieuwe leden verwelkomen.

We kregen een nieuwe folder en visitekaartjes, een vaandel is in voorbereiding om professioneel voor de dag te komen. Onze website wordt zeer druk bezocht en werd in een cursus “professionalisering plattelandsverenigingen” als zijnde een goed voorbeeld besproken. Foto’s en informatie van de website werden ook in twee professionele boeken gebruikt.

Tot zover. Ik hoop u op de najaarsvergadering in november weer te ontmoeten.

Uw voorzitter Janus v Hooff

Verslag vanggewassen: milieuvriendelijke maïsteelt

Op 26 juni jl. organiseerde HHH de velddemonstratie milieuvriendelijke maïsteelt. De weersvoorspellingen waren slecht maar op de middag zelf viel het reuze mee.
Ruim 40 telers kwamen opdagen. De gastvrije ontvangst in het clubgebouw van de Strijper Schut achter het St. Janskapelleke werd verzorgd door Tinus van den Berg en
Ton Verwegen. Te voet werd daarna het proefveld van Leo van Velthoven aan het Strijperpad bezocht. Toon Kuipers stond al klaar met een speciale machine om gras tussen de inmiddels 1 meter hoge maïs te zaaien. Doel van deze nieuwe techniek is het beperken van stikstofverliezen naar het milieu. Direct na de oogst van de maïs kan het gras zich namelijk flink ontwikkelen en de overgebleven nitraten in de bouwvoor opnemen. Gedurende de winter spoelt de stikstof daarmee niet uit naar het grondwater. In het voorjaar wordt het gras als groenbemester weer ingewerkt en daarna kan de nieuwe maïs (of een ander gewas) weer profiteren van de vrijkomende stikstof als gevolg van mineralisatie van de groenbemester. Van Henk Antonissen (AAA) en Gerard Verstappen (DLV) kregen we daarna nog vele tips voor een natuurvriendelijke werkwijze. De afsluiting van deze nuttige middag vond plaats achter de kapel en was, zoals gewend, weer Bourgondisch waarbij nog leerzame verhalen over tafel gingen.

Bodembeheer is een onderdeel van het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’.
Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling

Jongste lid van de vereniging

Op 26 juli werd geboren Indy, dochter van ons bestuurslid Eric van der Paalen en Maaike Senders. We wensen Indy, vader en moeder het allerbeste. Natuurlijk wordt Indy, als derde generatie, lid van onze plattelandsvereniging want Opa is een van de grondleggers!

Nieuw lid

Vanaf deze nieuwsbrief willen we ook de nieuwe leden verwelkomen. Voor de afgelopen maand is dat: Geert Thoonen uit Heeze.

Wandeling met buurtschap Leenderstrijp
Op zondag 30 september is het buurtschap Leenderstrijp uitgenodigd voor een wandeling over het natuurpad. U als lid van Hei, Heg & Hoogeind bent natuurlijk ook welkom om mee te wandelen. Plaats van samenkomst: Coöp. St. Jan te Leenderstrijp. Aanvang: 14.00 uur.

Najaarsvergadering 2007
De najaarsvergadering zal op woensdag 7 november gehouden worden bij café De Hospes op Leenderstrijp. Aanvang 20.30 uur. Op de agenda staat de terugblik over het laatste half jaar. Ook de planning van de komende tijd zal aan de orde komen. Na de pauze is er een bijdrage van de Wild Beheers Eenheid (WBE).

Cursus Boerenerven
Altijd al willen weten hoe een boerenerf in onze omgeving eruit zou kunnen zien? Welke elementen er op een klassiek erf aanwezig zijn?
Hoe u meer vogels en vlinders op uw erf en in uw tuin kunt krijgen, welk plantgoed u het best kan gebruiken of hoe u het onderhoud aan het erf kunt beperken?
Op woensdag 26 september start de wintercursus Boerenerven.

Opgeven bij Toon Kuijpers A.kuipers@kpn-officedsl.nl tel. 040 2061591
Ton van Dijk Heiton@hetnet.nl tel. 040 2062691

Graag nodigen we leden van Hei, Heg & Hoogeind uit om deel te nemen. U ontvangt eerdaags een officiële uitnodiging.
Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Vol is vol, dus geef u snel op zodra de inschrijvingsmogelijkheid open gaat!

De Cursus Boerenerven is onderdeel van het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’.
Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling.

Contributiebetaling
Gelukkig hebben veruit de meeste leden de contributie voor 2007 al overgemaakt. Van enkelen verwachten we de contributie nog te ontvangen.
Wilt u, als dat nog niet gebeurd is, de 10 € overmaken op rekening van:

Tenaamstelling: Plattelandsvereniging HHH
Banknummer: 1597.51.586
Mededeling: contributie 2007

Werkgroep Natuurwerk
Hebt u zin om gezellig met een groep mensen buiten te werken. Afgelopen jaar zijn ca. 15 van onze leden actief geweest om onze omgeving weer een stukje fraaier te maken. Het waren zonder uitzondering gezellige zaterdagen ondanks het soms slechte weer!
Opgeven kan bij Roel Winters: Roel.winters@hetnet.nl tel. 040 206 1384
Voor uw agenda: Natuurwerk seizoen 2007-2008

  • Zaterdag, 3 november 2007. Natuurwerkdag SBB
  • Zaterdag, 8 december 2007 Agrarisch land project
  • Zaterdag, 12 januari 2008 Zagen van o.a bonenstaken
  • Zaterdag, 9 februari 2008 Agrarisch land project
  • Zaterdag, 2 maart 2008 Opschoning hoogstamboomgaard

Jaarlijkse Natuurwerkdag
Op 3 november doet Hei, Heg & Hoogeind mee aan de jaarlijkse Natuurwerkdag. Deze Natuurwerkdag is een initiatief van 10 partijen waaronder de ANWB, IVN, Staatsbosbeheer, de Scouting en de Landschappen. De werkgroep Natuurwerk kan nog wel wat vrijwilligers gebruiken.
Er wordt gestart om 10 uur. Verdere informatie krijgt u na opgave.

In januari gaan we zagen in het Staatsbos: bonenstaken, boonpalen en hout voor hooiruiters

In maart wordt de boomgaard aan de Riesten verder afgewerkt zodat dit project afgesloten kan worden.
De andere twee zaterdagen worden gebruikt in het “Agrarisch land” project.

“Agrarische land” projecten
Komend winterseizoen wil de werkgroep Natuurwerk 2 zaterdagen (8 dec en 9 febr) werken in “Agrarisch land”. De activiteiten bestaan uit het afzetten van bosranden en omvorming naar struweel. Agrariërs, lid van onze vereniging, kunnen tegen vergoeding van koffie en broodjes, gebruik maken van deze service van de werkgroep. Er wordt om ca. 10.00 uur gestart.

Wie een strookje wil laten afzetten kan zich opgeven bij
Roel Winters Roel.winters@hetnet.nl tel 040 2061384
Peter Kerkhofs Peter.Kerkhofs@wanadoo.nl tel 040 2061593

Bij veel aanmeldingen kijken we welke stroken het leukste zijn om af te zetten.
Volgend jaar gaan we dan eventueel verder met de andere aanmeldingen.

Volgende Nieuwsbrief in December

Geef een reactie