Nieuwsbrief 2007 Zomer

Nieuwsbrief juni 2007
[ Sommige onderwerpen van deze nieuwsbrief kunnen ook weergeven zijn in andere rubrieken van de website, de webbeheerder Erik v Asten ]

Inhoud Nieuwsbrief Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind Juni 2007

Woord van de voorzitter Janus v Hooff: klik hier     todo
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen: klik hier  todo
Voorstellen nieuwe bestuursleden:

  • Henk Antonissen
  • Toon Kuipers
  • Johan Lijten
  • Frans Rutten

Koepelplan

In het koepelplan van onze vereniging zijn projecten gedefinieerd rond de thema’s Water en Bodem, Sociaal economische vitaliteit en Natuur, Landschap & Cultuurhistorie. Het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’ wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling. Beoogd projectleider van de uitvoering van dit Koepelplan is Martine Dellevoet. Ook zij stelt zich even voor.

Martine Dellevoet

Ik ben Martine Dellevoet, werkzaam als projectleider bij ZLTO Projecten. Vanuit die functie ben ik beoogd projectleider voor het koepelproject Hei Heg & Hoogeind. Mijn taken zijn het bewaken van de voortgang van het project, het coördineren van de deelprojecten, het beheer van de financiën (ism penningmeester), rapportage, evaluatie en communicatie (ism bestuur/ werkgroep PR&C). Het bestuur van HHH delegeert als het ware het dagelijks bestuur van het project naar mij, maar essentiële besluiten worden natuurlijk in samenspraak genomen!

Wat mij in het koepelproject aanspreekt zijn de vele verschillende onderwerpen die in samenhang worden opgepakt en het enthousiasme en de know-how bij de mensen die ik tot dusver ontmoet heb.

Contributie 2007

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is het voorstel aangenomen om de contributie op 10 € te handhaven.
Wilt u de contributie van 10 € overmaken op rekening van:

Banknummer: 1597.51.586
Tennaamstelling: Plattelandsvereniging HHH
Mededeling: contributie 2007.

Helpt u de penningmeester door het bedrag voor 31 juli 2007 over te maken?
Enkele nieuwe leden hebben de contributie al contant voldaan. Voor hen geldt bovenstaande dus niet.

voor meer informatie over het lidmaatschap: klik hier

Nieuws van drie van onze werkgroepen:

  • Werkgroep Steenuilen: klik hier   todo
  • Werkgroep Natuurwerk: klik hier
  • Werkgroep PR en Communicatie (PR&C)

De laatste tijd hebt u onze vereniging vaak in de publiciteit gezien. Meer dan 10 keer verschenen er artikeltjes in de huis-aan-huis bladen. Ook zijn er verschillende activiteiten geweest samen met andere partijen zoals het IVN en Staatsbosbeheer. Om dit op een gestructureerde wijze uit te voeren is er recent een werkgroep PR en Communicatie (PR&C) opgericht. Ook is er een PR en Communicatie Plan opgesteld. Op dit moment bestaat de werkgroep uit Erik van Asten, Ton van Dijk, Peter Kerkhofs en Frans Rutten. Frans heeft tevens de coördinatorrol naar het bestuur.

Ook deze ‘Nieuwsbrief’ wordt door deze werkgroep gecoördineerd. De intentie is om de Nieuwsbrief 4 keer per jaar te laten verschijnen. Het bestuur hoopt zo de communicatie met de leden te versterken.

Activiteiten

Boeren Erven cursus

Op dit moment bereidt een kleine werkgroep de cursus Boeren Erven voor. Deze cursus is een van de activiteiten uit het koepelplan van Hei, Heg & Hoogeind. De cursus beslaat waarschijnlijk 5 of 6 dagdelen (avonden) . Ook zijn er twee praktijkochtenden en een excursie.
Waarschijnlijk start de cursus in september. U hoort er nog meer van!

Contactpersoon: Ton van Dijk

Activiteiten komend seizoen

Het activiteiten programma van Hei, Heg & Hoogeind loopt van september tot en met mei. Een aantal activiteiten is al bekend. Op de agenda voor komende jaar:

– Wandeling met het IVN in het werkgebied van Hei, Heg & Hoogeind (Sept. 2007)

– Lezing over Waterschap De Dommel in ons werkgebied.

– Wandeling met Jap Smit van Staatsbosbeheer

Op de WEB-site en de volgende ‘Berichten”vindt u de juiste data.
We hopen dat uit de enquête ook nog een aantal ideeën komen.

>> Hebt u de enquête al terug gestuurd?

Wie is geïnteresseerd in het dunnen / afzetten van bos voor kachelhout?

Afgelopen jaar heeft Staatsbosbeheer een aantal percelen bos in de Riesten afgezet. Doelstelling was de kleine weitjes weer in het zonlicht te krijgen. Door het laat vrijkomen van het budget moest dit in een hoog tempo voor januari 2007 gebeuren waardoor het hout is blijven liggen.
Enkele personen hebben later toch nog veel hout uitgezaagd.
Natuurlijk handiger als we dat op voorhand met Staatsbosbeheer regelen. Zij heeft toegezegd hierover mee te willen denken.
Heeft u interesse in kachelhout zagen?

Contactpersoon: Peter Kerkhofs

Volgende Nieuwsbrief in september

Geef een reactie