Vanggewassen (Bodembeheer)

26 juni 2007 Vanggewassen

Activiteit: Demonstratie milieuvriendelijke maïsteelt
Datum activiteit: 26 juni 2007, aanvang 13.00 uur
Locatie: Kapelstraat nabij het Leenderbos, Leenderstrijp
Contactpersoon activiteit: Henk Antonissen, 040 8426833, e-mail: antonissen

Omschrijving:

Ook in het buitengebied van plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind wordt veel maïs geteeld.
De maïs dient vooral als veevoer voor melkrundvee.
Bij de milieubewegingen is het imago van de maïs teelt niet goed te noemen. Een direct verband met een royaal drijfmestgebruik en een ruime inzet van bestrijdingsmiddelen in het verleden zijn daar de reden voor.
Om aan te tonen dat de moderne maïs teelt ook anders kan en volop rekening houdt met het milieu organiseert Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind een velddemonstratie.
De theorie wordt in de velddemonstratie in de praktijk gebracht.

Milieuvriendelijke maïsteelt is mogelijk als er rekening met een aantal zaken gehouden wordt.
Een juiste grondbewerking zorgt voor een betere beworteling van de maïsplant. Tevens zorgen de juiste schimmels en bacteriën voor een beter bodemleven. Daardoor kan er bespaard worden op (kunst)meststoffen en kunstmatige beregening wat goed is voor het milieu.
Om een goede opbrengst te krijgen zijn een uitgekiende rassenkeuze en zaaidichtheid van groot belang.

Mechanische onkruidbestrijding door eggen en schoffelen vervangt de chemische onkruidbestrijding.
Het zaaien van gras in een maïsveld is een nieuwe ontwikkeling.
Dit gras dient als vanggewas om te voorkomen dat na de oogst van de maïs er stikstof uitspoelt naar het milieu.

De maïs in het proefveld

Het zaaien van het graszaad in de opkomende maïs luistert erg nauw. Voordat de maïs het veld sluit wordt
er nog een keer geschoffeld en gras ingezaaid. Het opkomende gras tussen de hoge maïs verdringt het opkomende onkruid.

Voor deze demonstratie, welke mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de Provincie Noord Brabant en
het NCB ontwikkelingsfonds, wordt een speciale machine elders uit het land aangevoerd.

U bent welkom op 26 juni a.s. vanaf 13.00 uur.
Het perceel ligt aan de kapelstraat aan de rand van het Staatsbos te Leenderstrijp.

Geef een reactie