Verslag vanggewassen: milieuvriendelijke maïsteelt Augustus 2007

Op 26 juni jl. organiseerde HHH de velddemonstratie milieuvriendelijke maïsteelt. De weersvoorspellingen waren slecht maar op de middag zelf viel het reuze mee.
Ruim 40 telers kwamen opdagen. De gastvrije ontvangst in het clubgebouw van de Strijper Schut achter het St. Janskapelleke werd verzorgd door Tinus van den Berg en
Ton Verwegen. Te voet werd daarna het proefveld van Leo van Velthoven aan het Strijperpad bezocht. Toon Kuipers stond al klaar met een speciale machine om gras tussen de inmiddels 1 meter hoge maïs te zaaien. Doel van deze nieuwe techniek is het beperken van stikstofverliezen naar het milieu. Direct na de oogst van de maïs kan het gras zich namelijk flink ontwikkelen en de overgebleven nitraten in de bouwvoor opnemen. Gedurende de winter spoelt de stikstof daarmee niet uit naar het grondwater. In het voorjaar wordt het gras als groenbemester weer ingewerkt en daarna kan de nieuwe maïs (of een ander gewas) weer profiteren van de vrijkomende stikstof als gevolg van mineralisatie van de groenbemester. Van Henk Antonissen (AAA) en Gerard Verstappen (DLV) kregen we daarna nog vele tips voor een natuurvriendelijke werkwijze. De afsluiting van deze nuttige middag vond plaats achter de kapel en was, zoals gewend, weer Bourgondisch waarbij nog leerzame verhalen over tafel gingen.

Geef een reactie