Nieuwsbrief 2008 Winter

Nieuwsbrief november 2008  Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind    

[ Sommige onderwerpen van deze nieuwsbrief kunnen ook weergeven zijn in andere rubrieken van de website]

Van de voorzitter

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van 2008. We hebben dit jaar een druk programma. Veel activiteiten die bij het koepelplan hoorden zijn ondertussen afgerond of staan op afronden. Enkele onderdelen van het koepelplan zijn ondertussen opgestart en lopen nog. Wat ons als bestuur duidelijk is geworden, is dat het maken van een plan nog iets anders is dan het uitvoeren. Tussen de tijd van plannen maken en uitvoeren zit een gat van 4 jaar. De wereld is ondertussen een stuk veranderd. Het projectplan is echter nog steeds het oude plan van enkele jaren geleden. Toch willen we als vereniging onze goede reputatie waar maken en het project tot een goed einde brengen.

Afgelopen zomer heeft het bestuur en de werkgroepcoördinatoren een bezoek gebracht aan de Duinboeren. Een stichting welke vergelijkbaar is met onze Plattelandsvereniging. In de keuken kijken bij een andere vereniging is leerzaam: hoe regelen zij hun zaken? We waren te gast bij Jo van Balkom, de voorzitter. Opvallend waren zowel de verschillen als de overeenkomsten. Is in ons werkgebied Staatsbosbeheer een grote speler, in het werkgebied van de Duinboeren is dat Natuurmonumenten. Om die reden was de Hr. Frans Kapteijns ook bij de bijeenkomst aanwezig.

De Duinboeren hebben ca. 170 uitsluitend agrarische leden. Hun werkgebied, de Loonse en Drunense duinen, is veel groter. Activiteiten worden overwegend door betaalde krachten in projectvorm uitgevoerd. Meer informatie kunt u vinden op hun website: www.duinboeren.nl

Mocht ik u niet meer treffen op een van onze activiteiten dan wens ik u toch vast een zalige kerst en een voorspoedig 2009.

Uw voorzitter

Janus van Hooff

 

Welkom aan onze nieuw leden:

Martijn Antens
Poul van den Elshout
Tiny Meulendijks

Samenvatting Bijeenkomst Koepelplan op 25 september, Café De Hospes

Martine liet aan de hand van een aantal sheets de voortgang van het koepelplan zien. Zowel de uitvoering als de financiële status kwamen aan de orde. Er waren 15 leden bij de presentatie aanwezig.
Tijdens deze najaarsvergadering ligt de twee maandelijkse voortgangsrapportage van het koepelplan ter inzage.

Landelijke Natuurwerkdag 2008

Eerder hebt u een uitnodiging ontvangen voor de landelijke Natuurwerkdag. Onze vereniging gaat met ca 25 personen deelnemen  Een goede opkomst waar we mee voor de dag kunnen komen!
Mocht u nog interesse hebben:  Op 1 november om 10.00 bij de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Heerstraat in Leenderstrijp. Voor koffie, soep en broodjes wordt op deze dag gezorgd. Wel even opgeven bij Peter.Kerkhofs@wanadoo.nl

Lezing plaagdierenbestrijding

Op 10 december zal de Hr. Rooijakkers van de firma Protekta uit Gemert een lezing geven over plaagdierbestrijding. Gezien de huidige problematiek met de zwarte rat een lezing die u niet mag missen. Aanvang 20.30, Café De Hospes te Leenderstrijp.

Activiteiten voor in uw agenda voor 2008:

  • Zaterdag, 1 november 10.00              Landelijke Natuurwerkdag
  • Woensdag, 5 november 20.30           Najaarsvergadering
  • Zaterdag, 8 november 10.00              Werkgroep Natuurwerk: Coop St. Jan
  • Donderdag, 13 november 20.00        Afsluiting cursus Optimalisatie Bodembeheer
  • Dinsdag, 18  november 20.00            Bijeenkomst werkgroep Inventarisatie
  • Woensdag, 10 december 20.30         Lezing plaagdierbestrijding door Protekta

 

Activiteiten voor in uw agenda voor 2009:

  • Woensdag,  8 april 20.30                   Algemene leden vergadering
  • Voorjaar 2009                                    ziekte van Lyme
  • Woensdag, 4 november 20.30           Najaarsvergadering

Eerstvolgende nieuwsbrief komt in februari 2009

Plattelandsvereniging Hei. Heg & Hoogeind streeft  naar een mooi buitengebied waar
natuur, landschap en gezonde boerenbedrijven naast elkaar kunnen bestaan.

Geef een reactie