Nieuwsbrief 2009 Lente

Nieuwsbrief februari 2009 Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind

[ Sommige onderwerpen van deze nieuwsbrief kunnen ook weergeven zijn in andere rubrieken van de website]

Van de voorzitter

Ik hoop dat de feestdagen een gezellige en mooie tijd waren, waarop u met plezier terug kon kijken op het afgelopen jaar. In de donkere dagen rond kerstmis is het ook een tijd om vooruit te kijken. Als u deze nieuwsbrief leest is de winter op zijn retour: je ziet de dagen al weer langer worden. Het voorjaar staat al weer bijna voor de deur. De laatste maanden lijkt het alleen kommer en kwel. Laten we hopen dat met dat nieuwe voorjaar ook het optimisme terugkeert.

Het bestuur is in ieder geval wel optimistisch. Het afgelopen jaar stond werkelijk bol van de activiteiten. Cursussen, lezingen, praktijkdagen, etc. Vaak door de leden van onze werkgroepen uitgevoerd. Het koepelplan is ondertussen grotendeels met succes afgerond. Martine bericht er over.

Ook voor 2009 hebben we plannen genoeg. De werkgroep Jaarprogramma heeft weer een mooi programma voor de lezingen in 2009 samengesteld. Verder staan er ook enkele bijzondere activiteiten op stapel. Zo is ons gevraagd de ‘Dag van het Brabantse Platteland’ in 2009 mede te organiseren.

We hopen dat iedereen met veel plezier in 2009 deelneemt aan de activiteiten.

Uw voorzitter Janus van Hooff

Welkom aan onze nieuw leden:

 • Noud Bierings
 • Hans Stuving
 • Tommy Klein Zieverink
 • Krijn van den Hoven

Contributiebetaling

Denkt u aan de contributiebetaling? 15 € op rekeningnummer 159751586 tnv Plattelandsvereniging HHH.

Werkgroep coördinatoren

Ondertussen heeft de vereniging 8 werkgroepen. Deze werkgroepen voeren activiteiten uit. De coördinator is het aanspreekpunt van zo’n werkgroep. In de meeste werkgroepen is ook een bestuurslid actief om de communicatie met het bestuur te borgen. De coördinatoren van de werkgroepen zijn op dit moment:

 • Werkgroep Boerenerven: Ton van Dijk
 • Werkgroep Grondbank: Janus van Hooff /Henk Antonissen
 • Werkgroep Inventarisatie: Erik van Asten
 • Werkgroep Jaarprogramma: Adrie Staals
 • Werkgroep Natuurwerk: Roel Winters
 • Werkgroep PR en Communicatie: Peter Kerkhofs
 • Werkgroep Steen- en kerkuilen: Andrew Webb
 • Werkgroep Vogelwacht Paaldijk: Jac Seijkens

Hebt u interesse? Gewoon een keertje meedoen of komen kijken!

HHH deelnemer Landelijke Natuurwerkdag

Zaterdag 1 november 2008 organiseerde Staatsbosbeheer in nauwe samenwerking met Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind de Natuurwerkdag. In het Leenderbos werkten ruim 80 vrijwilligers (waarvan ruim 20 HHH-leden) aan het opknappen van enkele landschapselementen.

Onder het genot van een kop koffie werden de deelnemers welkom geheten door Janneke de Groot (veldmedewerker VPR Staatsbosbeheer) en Peter Kerkhofs (coördinator werkgroep PR&C van HHH). Hierna kon het echte zwoegen beginnen en werden op de ecologische verbindingszone natuurlijke verjongingen, zoals dennen, verwijderd.
Verder konden de deelnemers nog gaan kijken naar de verborgen cultuurhistorische plaatsen in het Leenderbos: de Duutsers en het Klokkeven. Kortom weer een mooie promotie voor onze vereniging, waarbij we zelfs ook landelijk in beeld komen!

De deelnemers kregen tijdens de lunch een kop lekkere soep met belegde broodjes aangeboden. Ondanks de regen werd de dag door de deelnemers als zeer positief ervaren!

Voor foto’s en meer informatie kijk eens op onze website onder de rubriek fotoalbum/activiteiten/natuurwerkdag

Lezing Plaagdierbestrijding

Op 10 december jl werd door de hr Rooijakkers van de firma Protekta uit Gemert een lezing gehouden over Plaagdierbestrijding.

Na een uitleg over de diverse soorten plaagdieren, vooral knaagdieren en insecten, werd uitgebreid stilgestaan bij de bestrijding van de meest voorkomende: muizen en ratten. Naast het aanrichten van materiële schade kunnen deze dieren ook ziektes overbrengen. De bruine rat brengt bijvoorbeeld de ziekte van Weil over op mensen.

Het werd de aanwezigen duidelijk dat bestrijding van plaagdieren, met name voor agrarische bedrijven, van cruciaal belang is maar zeker niet eenvoudig. De meest effectieve bestrijding wordt volgens de hr Rooijakkers verkregen wanneer alle bewoners uit een buurt gezamenlijk een bestrijdingsplan opstellen. Alles bijeen een zeer interessante lezing die u eigenlijk niet had mogen missen!

2009: Plaatsen nieuwe boom

Aan ieder leven komt een einde, zo ook aan de meer dan 200 jaar oude boom (spokenboom) op het Kaetsveld. De boom zal dit voorjaar definitief worden verwijderd in samenwerking met de Gemeente. In het najaar komt dan de nieuwe boom vanuit de Gemeentetuin met een dieplader naar Leenderstrijp. Henk van de Loo van de Gemeente Heeze-Leende schrijft oa :
“In het voorjaar gaan we de stob verwijderen en de grond zuiveren en inzaaien.
De boom wordt in oktober/november geplant.”
Wij willen de restanten (stam) van de boom niet zomaar laten verdwijnen.
Dit alles in nauwe samenwerking met Buurtschap Leenderstrijp, ideeën zijn welkom!
We houden u op de hoogte.

Lezingen in 2009

Ook in 2009 heeft de Werkgroep jaarprogramma weer enkele zeer interessante lezingen op het programma staan. Insteek bij de keuze van onderwerpen is dat het voor iedereen van de vereniging interessant moet zijn. Soms wat meer voor de agrarische achterban soms wat meer voor andere leden. We hopen dat de gezellige avonden ook druk bezocht worden.

Het jaarprogramma:

 • 5 februari: Leon Clemens over het project in de Pilus te Bergeyk.
 • 14 februari: Natuurwerkdag: spinsterberg
 • 26 februari: Grondbank en akkerrandbeheer
 • 7 maart:: Natuurwerkdag
 • 18 maart: Infectieziekten op platteland:Lyme, Q-koorts en MRSA bacteriën
 • 8 april: Algemene ledenvergadering
 • 17 mei: Dag van het Brabantse Platteland
 • 4 november: Najaarsvergadering 2009

Stand van zaken koepelproject Hei, Heg en Hoogeind (Martine Dellevoet)

In de nieuwsbrief van augustus is de voortgang van het koepelproject opgenomen. In het nieuwe kalenderjaar hoog tijd voor een update. Net als de vorige keer wil ik ze graag allemaal even langslopen. De afgeronde onderdelen zullen in het vervolg niet meer vernoemd worden.

Werkgroep Optimalisatie Bodembeheer (afgerond)
De studiegroep bodembeheer is voorjaar 2007 gestart onder leiding van Antonissen Agrarisch Advies en DLV. In november 2008 is de laatste van de in totaal 6 bijeenkomsten gehouden. Thema’s die in de tussentijd aan de orde zijn geweest zijn o.a. bodembeheer, vanggewassen in de maïs en herinzaai in het voorjaar. Voor wie meer wil lezen over de inhoud van de bijeenkomsten: verslagen hiervan zijn op de site van HHH terug te lezen.

Grondgebruikersbank (afgerond)
De grondgebruikersbank is niet nieuw voor de vereniging. De doelstelling van dit deelproject is om het areaal wat verloot kan worden, te vergroten en de organisatie van de grondbank te stroomlijnen. Het beoogde aantal hectares is inmiddels gerealiseerd, natuurlijk wordt er ook in de toekomst gekeken of het areaal nog verder uitgebreid kan worden. Een werkgroep met vertegenwoordiging van Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en natuurlijk onze vereniging is operationeel.

Bedrijfsnatuurplannen (afgerond)
Een ander deelproject binnen het koepelproject is het maken van functionele bedrijfsnatuurplannen. Dit wordt uitgevoerd door Peter van Rijsingen, die vanuit zijn functie bij de ZLTO al vaak met dit bijltje gehakt heeft. De 10 deelnemers zijn inmiddels in beeld, bij 8 van de 10 is het plan ook al zo goed als gereed.

Landschapsonderhoudsploeg
In mei is een bijeenkomst gehouden over het koepelplan, waar tevens de mogelijke aanpak van de landschapsonderhoudsploeg gepresenteerd werd door Wilfried Klein Gunnewiek van DLV. In het najaar is de werkgroep samen met Wilfried enkele keren bijeen gekomen om handen en voeten te geven aan het plan. Uit de inventarisatie binnen de werkgroep bleken de mogelijkheden nu nog beperkt te zijn, maar de werkgroep zag een aantal nieuwe kansen, waarover zij wil gaan overleggen met de gemeente. Wordt vervolgd!

Voorlichtingsbijeenkomsten regeling agrarisch natuurbeheer (afgerond)
De twee bijeenkomsten over agrarisch natuurbeheer zijn inmiddels door Peter van Rijsingen uitgevoerd. Als opvolger wordt binnenkort (5 feb) een informatiebijeenkomst gehouden over de aanpak die in de Pielis (gemeente Bergeijk) gehanteerd wordt. De uitnodiging heeft u ontvangen.

Cursus Boerenerf (afgerond)
De cursus ‘Het Boerenerf’ is in september 2007 van start gegaan en in juni 2008 afgesloten met een excursie naar Eynderhoof in Nederweert-Eind. De cursus is heel succesvol geweest met een enthousiaste groep deelnemers en interessante onderwerpen en inleiders. Uit de evaluatie bleek, dat het wellicht een idee is om de cursus nogmaals te houden. Bij voldoende belangstelling zal de cursus (in een wat gewijzigde vorm) in het winterseizoen 2010 nogmaals van start gaan.

Verbrede landbouw (quickscans, ondernemersplannen en arrangement)
Via dit deelproject kun u, met plannen over verbreding op het bedrijf, een quickscan laten maken om te toetsen of die ideeën haalbaar zijn en als dat zo is, een ondernemersplan op laten stellen. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden (of staat binnenkort te gebeuren) bij resp. 7 (quickscan) en 4 (ondernemersplan) bedrijven. Er is nog ruimte voor meer deelnemers. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Vic Boeren van DLV: v.a.j.boeren@dlv.nl

De volgende nieuwsbrief komt in: Mei

Plattelandsvereniging Hei. Heg & Hoogeind streeft naar een mooi buitengebied waar natuur, landschap en gezonde boerenbedrijven naast elkaar kunnen bestaan.

Geef een reactie