Nieuwsbrief 2015 Zomer

201506nieuwsbrief_Hei_Heg_Hoogeind_zomer_2015_leende
Beste lezers,
Voor u ligt de kersverse zomereditie van onze nieuwsbrief. Ondertussen hebben we het voorjaar achter ons gelaten en zijn de akkers en moestuinen ingezaaid. Het was een relatief koud maar vruchtbaar voorjaar kunnen we wel stellen.
In voorliggende editie kunt u weer lezen over de nodige actualiteiten rondom agrarisch natuurbeheer en het plattelandsleven. Zo praten we u bij over de door menigeen gehate processierups en geven we u korte instructies over het samenstellen van een Sint Janstros.
Daarnaast wordt u in deze editie geïnformeerd over de laatste stand van zaken aangaande subsidieregeling StiKa en over een informatieavond van Waterschap de Dommel over de herinrichting van de Strijper Aa.
Zoals u hieronder zult zien is de agenda voor komende periode relatief leeg. Ook voor ons als vereniging nadert het  zomerreces en daarmee de komkommertijd. Mocht u daarom een leuk of belangrijk onderwerp hebben voor onze nieuwsbrief schroom dan niet contact met ons op te nemen.
Wij wensen u alvast een hele mooie zomer toe!

Veel leesplezier namens de redactie, Peter, Thijs, Roel en Koen