Persbericht 27 april 2010 project ‘Vrienden van de Patrijs’

Biodiversiteit in Heeze-Leende; Project “Vrienden van de Patrijs”

De gemeente Heeze-Leende tekende op 4 november 2008 de intentieverklaring Countdown 2010. Het IVN Heeze-Leende en Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind namen het initiatief om samen met een ambtenaar de ambities van de Gemeente Heeze-Leende te vertalen in een projectplan.

In enkele bijeenkomsten werden de ideeën om een interessant project te maken vorm gegeven. Het resultaat is een project met de patrijs als ambassadeur en voldoende activiteiten om inwoners van de gemeente Heeze-Leende te betrekken bij “biodiversiteit”. Tegelijk werden ook andere partijen benaderd om aan te sluiten en het project vorm te geven.

De patrijs is als ambassadeur gekozen omdat hij helemaal thuis hoort in onze gemeente. Het is een akkervogel die vroeger veel voorkwam in onze agrarische omgeving. Tegenwoordig is hij schaars.

De basis van het drie jarige project is de aanleg van faunastroken voor de patrijs. In deze stroken kan de patrijs voedsel, nestgelegenheid en dekking vinden. Zo zou het aantal patrijzen weer moeten toenemen. De faunastroken komen te liggen in de vier woonkernen van de gemeente Heeze-Leende: Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp. De locaties zijn gekozen op basis van twee criteria: de patrijs moet er in de buurt nog voorkomen en in de toekomst moeten er ook faunaranden mogelijk zijn.

Om biodiversiteit bij jongeren een gezicht te geven is er voor de basisscholen in een lesbrief voorzien. Deze gaat natuurlijk over biodiversiteit en de patrijs. Excursies, bijeenkomsten en een fietsroute moeten biodiversiteit en de faunastroken onder de aandacht brengen van de bewoners van Heeze-Leende.

Op dinsdag 27 april 2010 tekende de betrokken partijen een document waarbij men toezegde zich in te spannen voor het projectresultaat: het stoppen van de achteruitgang van biodiversiteit en in het bijzonder die van de patrijs.

De ondertekenaars in het gemeentehuis van Heeze-Leende (foto Ton v Dijk)

De komende tijd wordt uw aandacht getrokken door banners op verschillende plaatsen in Heeze-Leende. De tekst “Er wordt gewerkt aan Biodiversiteit in Heeze-Leende” geeft aan dat daar iets gebeurd met biodiversiteit. Dat kan zijn dat er een faunarand is aangelegd maar ook dat er een mooie heg is gepland. Kijkt u vooral eens rond: een biodivers landschap is een mooi landschap. Daar kunnen we samen aan werken!

Financiering van het project vindt o.a. plaats door de gemeente Heeze-Leende en de Provincie Noord-Brabant. Naast de genoemde verenigingen zijn de projectpartners: Brabants Landschap, Gemeente Heeze-Leende, Provincie Noord-Brabant, Reconstructie Boven-Dommel, Waterschap de Dommel, Wild Beheers Eenheid “ De baronie van Cranendonck” en  ZLTO Kempen Zuid-Oost. Enkele van deze projectpartners leggen faunastroken aan voor eigen rekening, andere kijken nog wat ze precies kunnen betekenen in het project.

Geef een reactie