Roel Winters

Roel met in de linkerkolom een artikel in het maandblad ‘Landleven’

In gesprek met Piet Zonderwijk op de Langakkers te Leende.
Roel bezig met zijn grote passie de vogels;
Landelijke vogeltrekdag 2007

In gesprek met Piet Zonderwijk op de Langakkers te Leende. Roel bezig met zijn grote passie de vogels;
Landelijke vogeltrekdag 2007

Professor P Zonderwijk (overleden juni 2006) is vooral bekend geworden door het uitdragen van het natuurvriendelijk beheren van wegbermen, spoordijken en openbaar groen dat ligt in het verlengde van de functionele natuurvisie.
Een ecologisch bermbeheer bestaat uit het niet gebruiken van herbiciden, een extensief maaibeheer en het afvoeren van het maaisel.
Professor Zonderwijk uit Wageningen heeft dit nadrukkelijk onder de aandacht gebracht (Sykora e.a. 1993, blz. 16).
Het gaat hier om een meer natuurvriendelijk beheer van utilitair gebruikte terreinen . (bron wikipedia)

Berichten van of over Roel

Geef een reactie