Sabic ondergrondse pijpleiding

Arabische invloeden in ons HHH gebied: ondergrondse pijpleiding
maart 2008, foto’s © Erik van Asten Leende

De markeringspalen op de Strijperheg aan de rand van het Leenderbos
Aan de zuidrand van het werkgebied van onze ANV Hei & Heg en Hoogeind staan in een rechte lijn om de paar honderd meter opvallend rode markeringspalen. Deze palen markeren een ondergrondse transportleiding, die vanuit het Rotterdamse havengebied dwars door Noord-Brabant loopt naar een “naftakraakinstallatie” in het Limburgse Geleen naar het bedrijf Chemolet, een onderdeel van de onderneming Sabic uit Saoedi-Arabië.
De leiding loopt vanuit Soerendonk langs de Groenstraat aan het zuidoosten ons HHH gebied de “Hei” binnen, steekt haaks de Paaldijk en de Aa over en gaat dan door de gebieden het “Goor” en de “Heg”.  In de Heg loopt de leiding precies aan de rand van het Leenderbos.
Vandaar uit gaat het richting de Buulderbaan om via de Patersgronden, Valkenswaard binnen te komen bij de “ Opperse Hei”, op weg naar  Rotterdam.

Door de leiding loopt onder hoge druk van 53bar “nafta”. Naftagas komt vrij na de verwerking van aardolie.  Het wordt gebruikt in fabrieken om plastic, rubber, verf en bepaalde textielvezels van te maken.


Locatie van de leiding in Leenderstrijp

Hierboven ziet u een luchtfoto met in het oranje globaal weergegeven de ligging van de ondergrondse pijpleiding.
De rode punten geven ongeveer de plaats van de markeringspalen weer.  In het geel staan de gebieds- en straatnamen.


Ophoging dekgrond en aanleg sloot in de Heg

Omdat de grond boven de pijpleiding in de Strijperheg te weinig hoogte bezat en om het risico van beschadiging door landbouwwerktuigen uit te sluiten heeft Sabic de pijpleiding langs het Leenderbos met een sloot afgesloten van de ernaast liggende landbouwgronden. Tevens is de zandgrond boven de transportleiding opgehoogd.

foto 2007: voor de aanleg van de sloot en ophoging dekgrond

foto 2008: Links de sloot, onder het blauwe markeringpaaltje loopt de leiding.


Lekkage 2007 in Maarheeze

Bij een lekkage in 2007 in Maarheeze ontsnapte nafta, hieronder een persartikel daarover:

Naftalek in Maarheeze February 11, 2007

Omstreeks 19 uur zaterdagavond is er een lek ontstaan aan een pijpleiding langs de A2 ter hoogte van de kern Maarheeze in de gemeente Cranendonck. De leiding, die zich in een weiland bevindt transporteerde nafta, een benzineachtig product.
De vloeibare nafta is door de hoge druk in de leiding in de lucht gespoten en daar verneveld. Zo ontstond er een geurwolk, die zich in de richting van de woonwijk De Laar bewoog.  Meteen na het voorval is een noodstop uitgevoerd, waardoor de leiding buiten gebruik werd gesteld.
Omwille van de geuroverlast en uit voorzorg – omdat op dat moment ter plaatse niet volledig duidelijk was welk product was vrijgekomen
– heeft de brandweer een 150-tal mensen in de wijk en een woonwagencentrum geëvacueerd naar een nabij gelegen multifunctioneel complex.

Een dertigtal mensen klaagde over prikkelende luchtwegen dan wel ogen. Na controle konden ze zelfstandig en zonder verder noodzakelijke behandeling naar het opvangcentrum. Op geen enkel moment is er sprake geweest van gevaar voor de volksgezondheid.  Mochten er toch nog mensen zijn met klachten aan luchtwegen of ogen, kunnen zij zich in verbinding stellen met de huisarts.

Omstreeks 22:15 uur konden de omwonenden terug naar huis. Dezelfde avond nog zijn de saneringswerken begonnen, bestaande uit het afgraven van de vervuilde grond. De reparatiewerken aan de pijpleiding zullen in de komende dagen worden doorgevoerd.

Einde persbericht uit 2007

De leiding wordt regelmatig over de hele lengte geïnspecteerd door Sabic.


Wie is SABIC

SABIC in Riyad, Saoedi-Arabië, is de grootste petrochemische onderneming van het Midden-Oosten. De naam SABIC staat voor Saudi Basic Industries Corporation. Het is de grootste beursgenoteerde onderneming van Saoedi-Arabië. De staat heeft 70% van de aandelen in handen, de overige 30% is eigendom van beleggers.

SABIC Europe BV in Sittard, Nederland, is een dochteronderneming van SABIC en omvat alle SABIC-activiteiten in Europa. Deze vestiging is overgenomen van DSM.  In Europa zijn drie grote productielocaties, in Geleen (Nederland), Gelsenkirchen (Duitsland) en in Wilton/Teesside (Engeland).  Er werken ongeveer 2.300 mensen in Europa voor het concern. Medio 2007 is ook de vestiging van GE Plastics in Bergen op Zoom overgenomen.

SABIC Europe heeft drie productielocaties in Europa, waarvan één in Geleen. De andere liggen in Teesside (Engeland) en Gelsenkirchen (Duitsland).
Zusterbedrijf SABIC Innovative Plastics heeft ook twee grote productielocaties in Europa, één in Bergen op Zoom (Nederland) en één in Cartagena (Spanje). Verder heeft het bedrijf nog 11 kleine productielocaties in Europa en 38 buiten Europa. De fabrieken van SABIC in Geleen omvatten ongeveer 40 % van het industriepark Chemelot.  De locatie Geleen hangt aan een groot pijpleidingennet dat Antwerpen, Rotterdam en het Roergebied verbindt.  Via deze pijpleidingen worden onder andere de grondstoffen voor de SABIC krakers aangevoerd.

Wat maken ze in Geleen?

De naftakrakers produceren hoofdzakelijk de gassen etheen en propreen. Dit zijn de grondstoffen voor de kunststoffen polyetheen en polypropeen.
Daarnaast komen er benzines en enkele andere chemische stoffen uit de krakers, zoals benzeen, acetyleen, ethaan, butaan en ETBE.
Acht verschillende volgfabrieken maken onder hoge en lage druk van etheen en propeen de kunststoffen polyetheen en polypropeen.
Deze worden door de klanten van SABIC verwerkt in onder meer auto’s, kratten en verpakkingen.


Nafta (koolwaterstof)

Nafta is een mengsel van koolwaterstoffen, dat ontstaat bij het destilleren van ruwe olie als condensaat bij temperaturen beneden 80°C (lichte nafta, aantal koolstofatomen tot 5) en van circa 80 tot 170 graden Celsius (zware nafta, aantal koolstofatomen 5 tot 10).
Hoewel de samenstelling van ruwe olie enorm varieert met de vindplaats, levert deze gemiddeld 20% nafta op na het destillatieproces.
Deze en andere verkregen fracties krijgen dan nog een nabehandeling om ongewenste componenten te verwijderen.
Met de steeds strengere milieueisen is dit proces van nabehandelen een van de bepalende stappen geworden in het raffinageproces.

Nafta kan gebruikt worden om in een kraakinstallatie lichtere fracties zoals propeen en etheen te maken. Binnen Europa is Nederland met de haven van Rotterdam een belangrijke speler in het industrieel kraken van olie tot bruikbare grondstoffen voor plastics, medicijnen, voedingsmiddelen, enz. Ook voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid is dit een sector van groot belang.

Nafta is een van de mogelijke bestanddelen van “grieks vuur” en wordt ook gebruikt als aanstekerbenzine.

Kraakinstallatie

Kraken is een scheikundige techniek die vooral gebruikt wordt bij de verwerking van aardolieproducten. Bij deze techniek worden grotere organische moleculen omgevormd tot moleculen met een lager moleculair gewicht of tot moleculen die betere eigenschappen hebben met betrekking tot de  verbranding.


De Strijper Heg

Slootje in de Heg boven de pijpleiding.

Meer informatie over de Strijperheg op deze website:
fotoalbum Strijperheg en Willem Iven over de Heg


Bronvermelding o.a.: (met aanpassingen van de webbeheerder)
Sabic Limburg
Wikipedia
google Earth

Geef een reactie