Strijperstraat 21

Foto 2006, EvA

Langgevelboerderij uit ongeveer 1927 met mansardekap.

Het gevelmetselwerk is opgetrokken uit licht bruinrode baksteen in halfsteens verband gemetseld.

Een rollaag van strekken is toegevoegd ter hoogte van de onder- en bovendorpels van de vensters van het woongedeelte. Het rechter gedeelte van de naar de straat gerichte langgevel behoort tot het woongedeelte en bezit een deurkozijn met strokendeur en een bovenlicht.

Voor de ruilverkaveling, in de 70-jaren, liep rechts achterlangs deze boerderij een zandpad, dat o.a. uitkwam in de Tuinakkers.

Foto’s van vroeger jaren gezien vanuit Leende, dit gebied heet ’t Eindje’.

 

 

 

Links en rechts hiervan een respectievelijk twee vensteropeningen met een tweemits onderraam en een ongedeeld bovenraam. De ondergedeelten van de vensteropeningen zijn afsluitbaar met buitenluiken. Het linker voormalig bedrijfsgedeelte bezit negen rechte betonnen zesmits stalramen en een rechte deuropening met houten deur. De gevel wordt beëindigd met een tandlijst onder het dakoverstek van de gelijste bakgoot. De rechter kopgevel bezit drie vensters, gelijk aan die in de voorgevel. Op de verdieping drie rechte gevelopeningen. De gevel wordt beëindigd met een tandlijst onder het dakoverstek. In de top de uitgemetselde basis van de schoorsteen. De linker kopgevel (voormalig bedrijfsgedeelte) is op twee houten deuren na blind uitgevoerd. De gevel wordt beëindigd met een tandlijst onder het dakoverstek. Ankers markeren in alle gevels de positie van de  gebinten en de balklagen. De Mansardekap is gedekt met Mercrytelei in losange vorm. Voor het woongedeelte staan aan de straat drie lei-linden.

Foto +/- 2003

Geef een reactie