Strijperstraat 21

Langgevelboerderij uit ongeveer 1927 met mansardekap. Het gevelmetselwerk is opgetrokken uit licht bruinrode baksteen in halfsteens verband gemetseld. Een rollaag van strekken is toegevoegd ter hoogte van de onder- en bovendorpels van de vensters van het woongedeelte. Het rechter gedeelte van de naar de straat gerichte langgevel behoort tot het woongedeelte en bezit een deurkozijn met strokendeur …