Precisiebemesting

 “Injectie van stikstof met een spaakwielbemester“  Leende,     locatie Jansborg juni 2008 Precisiebemesting  (Injectie van stikstof met een spaakwielbemester) Inleiding Onderstaande informatie is afkomstig van verschillende bronnen (zie bronvermelding) met aanpassingen en toevoegingen van de webbeheerder Door kunstmest niet langer in korrelvorm te strooien, maar in vloeibare vorm te injecteren, kan mogelijk de stikstofbenutting en de opbrengst …