Natura 2000

Inrichtings- en beheersvisie  voor het Leenderbos  Korte omschrijving project Introductie Het Leenderbos ligt ten oosten van Valkenswaard, waar boeren vroeger een moeizaam bestaan leidden op de arme zandgronden. Het gebied is echter sinds de middeleeuwen bekend bij de Europese vorstenhuizen vanwege de valkenvangst en de in de aangrenzende dorpen  wonende valkenvangers. Tot 1930 was het …