Bouwtechniek in vroeger eeuwen

Korte karakteristiek Een boerderij werd vroeger nooit zomaar ergens neergezet. Er is altijd een directe relatie te vinden met de omgeving. Men hield rekening met de loop van de Aa, zon, windrichtingen , de verbindingswegen en zelfs de kerk. Geen enkele bedrijfstak heeft door de eeuwen heen zo zijn stempel op het ons omringende landschap gedrukt …