Torenvalk in de lift (uit nieuwsbrief)

Het gaat niet zo goed met de torenvalk.
Na een kleine opleving in de jaren negentig gaat het aantal weer naar beneden. Onze Plattelandsvereniging zet zich met haar werkgroepen in voor een mooi en biodivers platteland waarbij de werkgroep kerk- en steenuilen de torenvalk weer graag in de lift ziet.
Torenvalken zijn goede muizenjagers en passen dus goed in de nabijheid van boeren erven. Naast een goed landschap is ook de aanwezigheid van nestkasten noodzakelijk. Onze vereniging heeft daarom een projectplan ingediend om 15 nestkasten te plaatsen. Daarbij is er ook aandacht voor de veiligheid: de nestkasten worden op „oude‟ aangepaste lantaarnpalen geplaatst.
Enkele leden van onze vereniging en de gemeente Heeze-Leende stelden de lantaarnpalen ter beschikking!
Voor de plaatsing van de nestkasten inventariseert de werkgroep het landschap: waar zouden de nestkasten het best geplaatst kunnen worden. Broedresultaten in het verleden worden daarbij ook betrokken.
Ter verbetering van het landschap zijn ook de aanleg van wat heggen en wat kleine akkertjes meegenomen in het projectplan.
De komende jaren monitoren we de resultaten zodat we ook kunnen leren wat de torenvalken nodig hebben.
Ondertussen hebben we de financiën voor elkaar. Het budget is onder meer afkomstig van De Nationale Postcode loterij, Brabants Landschap en De provincie Noord-Brabant. De eerste palen met nestkasten zijn geplaatst.
We waren verbaasd dat op twee plaatsen binnen een uur de eerste torenvalk op de nestkast zat.
Eind 2021 loopt het project af. We hopen dan dat de torenvalken in Heeze-Leende een echte lift gekregen hebben.
We houden u op de hoogte!

Geef een reactie