Uitnodiging: discussieavond “WAT BLIJFT ER OVER VOOR DE BOER?”

Graag nodigen wij u uit voor een interessante bijeenkomst op donderdag 24 januari 2019 om 20.30 uur  
bij café De Hospes Strijperstraat 46 in Leenderstrijp.

 Het onderwerp is “WAT BLIJFT ER OVER VOOR DE BOER?” 

Zoals u weet zijn de marges voor de boeren vaak flinterdun, soms ook negatief. 
Dit terwijl de producten 3-5 x zo duur in de winkel liggen. Hoe kan dit? Wat kunnen we eraan doen zodat we verder  kunnen met gezonde duurzame boeren? Is voedsel uit het buitenland het schrikbeeld als nog meer ook jonge boeren hier stoppen?

Voor deze avond hebben we 3 inleiders bereid gevonden om ons ieder in 15 minuten te informeren 
over hun werkwijze in de keten van boer naar consument. Na de pauze volgt discussie met u als aanwezigen.

Een bekende voor jullie is Willem Smetsers van de Plus die steeds meer werkt met producten uit de 
streek rechtstreeks van de boer. Verder is te gast Wiebren van Stralen van melkverwerker FrieslandCampina. 
Op welke manier gaat hij de boeren beter belonen? Wordt hij inderdaad uitgespeeld door bv Superunie 
die de gezamenlijke inkoop voor grote detaillisten verzorgt? 
Van Superunie is ook een vertegenwoordiger aanwezig voor uitleg. 

Kortom een avondje om niet te missen. Ook niet leden zijn van harte welkom.

Zij betalen 5 euro entree inclusief 1 consumptie.

U bent van harte welkom.