Nieuwsbrief 2018 winter

201812nieuwsbrief_HHH_winter_2018

download

winter 2018


1 VOORWOORD
1 AGENDA
2 LEDEN AAN HET WOORD: IN GESPREK MET JOHAN VAN MEIJL
3 KLIMAAT ADAPTATIE: NIET KERENDE BODEM
3 NOG STEEDS DREUG
4 HET TOEVOEGEN VAN MAAISEL, AFKOMSTIG VAN DE NATUURLIJKE GRASLANDEN VAN STAATSBOSBEHEER AAN DE BODEM
5 NATUUR- WERKDAG 2018
6 MET DE GEMEENTE OP PAD: STIKA, ERVENPLUS EN AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPSBEHEER IN HEEZE-LEENDE
6 NIEUWE NIEUWSBRIEF VAN WATER-SCHAP DE DOMMEL: BOEREN MET WATER
7 STAART BLAUWTJES OP DE GROOTE HEIDE
8 VERSLAG NAJAARS-VERGADERING
8 PILOT BODEM, WATER EN BIODIVERSITEIT
9 MAAISEL BENUTTEN ALS BODEM VERBETERAAR
9 COLOFON