Nieuwsbrief 2007 November

Nieuwsbrief november 2007
[ Sommige onderwerpen van deze nieuwsbrief kunnen ook weergeven zijn in andere rubrieken van de website, de webbeheerder Erik v Asten ]

Van de voorzitter

De afgelopen maanden hebben we het erg druk gehad als bestuur van de vereniging. Het koepelplan blijft de nodige aandacht vragen. De financiering is ondertussen zo goed als rond. Met Staatsbosbeheer, de gemeente Heeze-Leende, het Waterschap en Brabants Landschap hebben we overlegd over o.a. de grondbank. We zijn optimistisch over de voortgang.

De cursus boerenerven is in september gestart. Met ondertussen 30 deelnemers een succes. Hetzelfde geldt voor de cursus bodemleven voor onze agrarische leden met veel belangstelling voor de derde veldbijeenkomst.

Misschien hebt u nog ideeën voor activiteiten die we nu nog missen in het programma van onze plattelandsvereniging. Wij zijn daar erg benieuwd naar want de eerste aanzetten voor nieuwe plannen voor 2008 en 2009 zullen nu gemaakt moeten worden.

Afgelopen najaarsvergadering heeft het bestuur uitgesproken niet vast te willen houden aan het uitgangspunt dat de voorzitter een agrariër moet zijn. Wij zijn van mening dat de vereniging het meest gebaat is bij een goede voorzitter die de belangen van onze vereniging op een goede wijze behartigt.

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar en december staat voor de deur. Mocht ik u niet meer zien dan wens ik u vast een gezellige Sinterklaas, een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.

Uw Voorzitter,
Janus van Hooff

Nieuw e-mailadres?

De vereniging probeert u zoveel mogelijk per e-mail op de hoogte te houden van activiteiten en nieuwtjes. E-mail is daar het middel bij uitstek voor: het bespaart de vereniging veel portokosten en tijd terwijl u toch zeer snel op de hoogte bent.

E-mail adressen wijzigen ook nog al eens. Wilt u een wijziging doorgeven aan Peter Kerkhofs peter.kerkhofs@wanadoo.nl

Dia’s getoond bij de najaarsvergadering

De werkgroep activiteiten wil de dia’s die de afgelopen najaarsvergadering getoond zijn op een DVD zetten. De dia’s waren voor het grootste deel afkomstig van ‘n vorige werkgever van Henk Antonissen en dateren van de jaren 50-60 van de vorige eeuw. De dia’s toonden beelden van o.a. het boerenleven van Leende en Leenderstrijp. Wie wil een DVD hebben? Kosten: € 7.50, geef uw naam door aan Peter kerkhofs, onder vermelding van “DVD HHH”.

Wie heeft er nog oude foto’s en/ of filmmateriaal voor onze vereniging?

Welkom aan onze nieuwe leden:

Mevr. M. van Dijk
Hr. J. Dommels
Hr. H. Heerschop
Hr. B. van Hout
Hr. P. van de Hurk
Mevr. L Keijsper-Meijer
Hr. O. Metten
Mevr. R. van de Linden
Hr. J. Korte
Hr. J. Phifrons
Mevr. H. Seegers
Hr. M. Senders
Hr. J. Smolders
Hr. M.Veldhuizen

Cursus Boerenerven

De cursus boerenerven is inmiddels in volle gang: 3 van de 6 cursusavonden zijn intussen verstreken. Het onderwerp blijkt enorm te leven want in korte tijd hadden zich ruim 30 personen voor de cursus aangemeld, waaronder een aantal mensen die speciaal voor de cursus lid van HHH zijn geworden. Ook enkele partners van leden nemen aan de cursus deel. De cursus loopt nog door tot voorjaar 2008.

De Cursus Boerenerven is onderdeel van het koepelproject ‘Gebiedsplan Hei, Heg en Hoogeind’. Het wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Reconstructiecommissie Boven-Dommel en NCB-Ontwikkeling.

Van de Penningmeester

De overname van het penningmeesterschap betekende dat de Kamer van Koophandel en de Rabobank een aantal wijzingen moest doorvoeren. Alles bij elkaar heeft dat de nodige tijd gekost. Nu we de betalingen weer kunnen volgen blijkt dat ruim de helft van de leden de contributie voor 2007 nog niet voldaan heeft. Voor het geval u het ook vergeten bent: de contributie voor 2007 bedraagt € 10 en kan overgemaakt worden naar:

Plattelandsvereniging HHH

1597.51.586

contributie 2007

Begin december zullen we nog een e-mail doen uitgaan.

kachelhout / Haardhout te koop
Tijdens de werkdagen waaronder de ‘Agrarisch land projecten’ van onze Werkgroep Natuurwerk zagen we veel hout. Dit hout willen we verkopen aan onze leden voor het dekken van de onkosten van de werkdagen.

Het betreft loofhout (eiken, elzen, wilgen, berken, essen). Hebt u interesse: de prijs is € 20 per kubieke meter (meer mag natuurlijk ook!). Opgeven bij Roel Winters.

Vogelwacht Paaldijk

De leden van de vogelwacht Paaldijk hebben bij hun jaarlijkse bijeenkomst de intentie uitgesproken om als werkgroep onder de Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind verder te gaan. De komende tijd zal gekeken worden hoe dit het best vorm gegeven kan worden. Onze plattelandsvereniging heet de werkgroep hartelijk welkom.

Werkgroep Natuurwerk

Info bij Roel Winters: Roel.winters@hetnet.nl tel. 040 206 1384

Op 3 november waren ca. 50 deelnemers actief in de Riesten. Zagen, kappen en poelen opschonen met een actieve club mensen tijdens de Landelijke Natuurwerkdag. Deze natuurwerkdag wordt jaarlijks in Nederland georganiseerd op de eerste zaterdag in november. Er doen dan meer dan 10.000 mensen mee. Dit jaar heeft onze vereniging en Staatsbosbeheer samen de dag in Leenderstrijp georganiseerd. Vanuit onze vereniging waren 15 leden aanwezig. Het weer was fantastisch en de sfeer opperbest!

Onze eigen werkgroep “Natuurwerk” bestaat ondertussen uit 18 leden. We hebben wel een klein probleempje: goed handgereedschap! Heeft u misschien nog een bijl, steekschop, afkortzaag of ander landbouw/bosbouwgereedschap dat u niet meer gebruikt? We komen het graag bij u ophalen!

Op 9 februari hebben we nog geen locatie voor het tweede ‘Agrarisch land project’. Wie van onze agrariërs heeft nog een bosrand af te zetten?

Op de agenda staan, onder voorbehoud, de volgende activiteiten:

  • Zaterdag, 8 december 2007 Agrarisch land project
  • Zaterdag, 12 januari 2008 Zagen van o.a. bonenstaken in Staatsbos
  • Zaterdag, 9 februari 2008 Agrarisch land project
  • Zaterdag, 2 maart 2008 Opschoning hoogstamboomgaard

Heeft u nog vragen, ideeën of wilt u meer informatie van het bestuur of werkgroepen?
Kijk dan op de website onder de rubriek “contact” voor de e-mailadressen!

Geef een reactie