Leden aan het woord: in gesprek met Janus van Hooff

Tijdens de laatste ledenvergadering nam Janus van Hooff afscheid als voorzitter van HHH. Maar liefst 16 jaren hanteerde hij de voorzittershamer. We blikken met hem terug en kijken naar de toekomst. De boerenfoks gaat stevig te keer als we „s avonds iets na negenen binnenkomen door de achterdeur. Ook tijdens het gezellige praatje met moeder …

Torenvalk in de lift (uit nieuwsbrief)

Het gaat niet zo goed met de torenvalk. Na een kleine opleving in de jaren negentig gaat het aantal weer naar beneden. Onze Plattelandsvereniging zet zich met haar werkgroepen in voor een mooi en biodivers platteland waarbij de werkgroep kerk- en steenuilen de torenvalk weer graag in de lift ziet. Torenvalken zijn goede muizenjagers en …

16-dec-2019 Lezing: ondermijnende criminaliteit in het buitengebied

Onze Werkgroep Jaarprogramma heeft op 16 december weer een erg interessante lezing georganiseerd: twee medewerkers van het Programmabureau Taskforce Brabant Zeeland komen ons bijpraten over het fenomeen ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. Verschillende vragen komen aan bod. Wat is ondermijnende criminaliteit eigenlijk? En wat is criminaliteit in het algemeen in het  buitengebied?  Hoe herken je …

Foto’s Natuurwerkdag_november_2019_i.s.m. Staatsbosbeheer

Op zaterdag 2 november jongstleden heeft weer de jaarlijkse natuurwerkdag plaatsgevonden. Samen met Staatsbosbeheer en het IVN heeft onze vereniging daar weer zorg voor gedragen. De werkzaamheden vonden plaats op de Groote Heide ter hoogte van de Van Eijnattenlaan richting de Kluis. Hier bij “de groote kei” kwamen de vrijwilligers samen en ook dit jaar …

Natuurwandelpad

Korte omschrijving route Het is een wandelroute van circa 6 km waar de wandelaar kennis maakt met het cultuurlandschap van Leenderstrijp. De route voert door een nat beekdal met moerassen en weiden, hakhoutbosjes en droge oude akkers. Alle ontstaan door eeuwen van menselijk ingrijpen in het landschap. In contrast met veel bestaande wandelroutes gaat het …

Ploegen Fendt

Fotoalbum op de boerderij: PLOEGEN                    Leende,  locatie de Langakkers,  oktober 2009.   Aankoppeling van de ploeg aan de tractor Het werktuig: De ploeg Werking landbouwploeg: In zijn oervorm was een ploeg alleen maar een werktuig waarmee de grond opengekrabd kon worden, zodat men het zaad erin kon deponeren. Maar al sinds de Romeinse tijd gebruikt men een …

Gras zaaien

Fotoalbum op de boerderij: GRAS ZAAIEN      Leende,     locatie Jansborg maart 2009 Frontbandenpakker 1100 kilo / Fendt 712 Vario TMS met tk-gps systeem. /   Swincosem pneumatische zaaimachine Video graszaaien met Fendt 712 Vario (Voor een hogere afspeelkwaliteit: Klik na het opstarten van de video, rechtsonder op HQ (Voor een hogere afspeelkwaliteit: Klik na het opstarten van de video, …